Illustrasjonsfoto

NVE er glad for at bransjen etterspør tilsyn av kuldeanlegg

Støtter Trond Kristensen i Novema Kulde:

0

I en artikkel i VVS-forum 11.oktober blir Trond Kristensen sitert på et ønske om at NVE i større grad skal kontrollere kuldeanlegg opp mot økodesignkravene.

Vi i NVE ønsker denne debatten og bransjens engasjement velkommen. Tilsyn av tekniske energianlegg er en prioritert oppgave i NVE og vi har etablert en egen gruppe i Trondheim som kun skal jobbe med tilsyn innen energimerking og økodesign. Slik vil vi kunne kontrollere flere produktgrupper og bygg oftere.

I tillegg har vi styrket vårt internasjonale samarbeid med de andre nordiske og europeiske landene, og her står produkter til kjøling og oppvarming høyt på agendaen. At effektive og utslippsfrie varme- og kjøleløsninger er viktige for energisystemet framover er også omtalt i vår ferske energibruksrapport: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/elektrifisering-av-transport-gir-nedgang-i-samlet-energibruk/. Vi ser at det kan bli større behov for kjøling i bygninger fremover. Det er et stort fokus på effektivisering av energibruken i bygninger både fra norsk og internasjonal side, og energieffektive tekniske installasjoner vil her stå sentralt.