Meget fornøyd trio: Rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune, prosjektkoordinator Annemie Wyckmans ved NTNU og fyrkoordinator Silja Rønningsen i Trondheim kommune.

NTNU i førersetet for stort EU-prosjekt for smarte byer 

Fredag fikk NTNU og samarbeidspartnere nyheten om at prosjektet «+ CityxChange» har nådd til topps EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020. 

0

– Dette er fantastiske nyheter. Vi har store forventninger til hva vi kan oppnå i dette samarbeidet, sier professor Annemie Wyckmans, koordinator for smartby-prosjektet+ CityxChange og leder for NTNU Smart Sustainable Cities.

+ CityxChange er vurdert som det aller beste blant de elleve konkurrerende forslagene.

Trondheim blir fyrtårnby

Syv europeiske byer er med i samarbeidet, hvor Trondheim og Limerick i Irland blir fyrtårnbyer.Sestao (Spania), Pisek (Tsjekkia), Smolyan (Bulgaria), Alba Iulia (Romania) og Võru (Estland) er med i samarbeidet som følgerbyer.

Under ledelse av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil disse syv byene utvikle og teste nye løsninger. I de neste fem årene vil byene eksperimentere med hvordan man blir smarte positive energisteder. De skal bruke digitale tjenester for å forbedre livskvaliteten for og sammen med sine borgere, generere mer energi enn de forbruker og utveksle erfaringer med byer over hele Europa for å lære av hverandre.

– Fyrtårnbyene Trondheim og Limerick skal samarbeide med følgerbyene for å bli europeiske foregangsbyer innen smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger, forteller Annemie Wyckmans.

Trondheim vil bruke Sluppen og Brattøra som testområder. Bydelene ligger i hver sin ende av Kunnskapsaksen, et område preget av forskning, utdanning, kunnskapsformidling, offentlig forvaltning, innbyggerdeltagelse og et innovativt næringsliv