Morten Helgerud og Tom Fjordvang i Honeywell ønsker å sette fokus kompetanse, effektivitet og lønnsomhet. Derfor vil de si nei til pølsefest, og heller kurse installatørene på andre arenaer.

– Nei til pølsefest og ja til kompetanse

– Vi ser en betydelig større nytteverdi, ved å samarbeide med grossistene og installatørene gjennom kurs. Derfor takker vi nei til pølsefest, og ønsker et sterkere og tydeligere fokus på økt og fornyet kunnskap for grossister, installatører og konsulenter.

0

– Med dagens økende behov for kompetanse i en rask utvikling av nye produkter og løsninger, endringer i lover og forskrifter, samt krav til effektivitet og lønnsomhet, tilbyr Honeywell bransjen økt kompetanse i form av kurs og opplæring, sier Morten Leopold Helgerud, Account Manager i Honeywell Environmental & Energy Solutions.

– Vi kan ikke tillate oss selv å be om verdifull tid fra installatørene, gjennom pølsefester. Et enkelt regnestykke viser at dette blir en meget dyr pølse, og noen sitter igjen med regninga for denne tiden med som går med rundt pølsekjelen. Honeywell er ikke imot grossistaktiviteter, men vi mener kurs gir merverdi og økt lønnsomhet. Det handler om å tilby noe mer utover produkter, og kompetanse er et viktig element i dette, sier Tom Fjordvang Account Manager i Honeywell Environmental & Energy Solutions.

Honeywell sitter på betydelig kunnskap, og mener faglig påfyll har  stor nytteverdi for alle ledd i næringskjeden. Fremtiden handler om kunnskapsløft. Dette bedrer konkurranseevnen for den enkelt ansatte og bedriften, påpeke de videre.

Helgerud tør å påstå at alle bedrifter både har behov for og samtidig ønsker mer faglig påfyll for sine ansatte. Våre kurs og vårt fokus på kompetansehevning er derfor meget godt mottatt av ledende installatører og grossister.
– Ved å samle større grupper, investerer både vi som leverandør og våre kunder tiden bedre, en ved en pølsekjele ute hos grossist. Vi tilstreber å finne de gode og effektive løsningene, som bidrar til at vi alle får mest igjen for investert tid. Tid er penger, og gjennom våre kurs vil vi optimalisere overføringen av kunnskap på en best mulig måte for alle parter og aktører, sier han.

Honeywell forsterke sitt nærvær og samarbeide med grossist og installatør, men på andre arenaer. Man ønsker også å forsterke samarbeidet med foreninger og kjeder.

– Grossisten er en viktig samarbeidspartner for Honeywell, og vi skal hjelpe til med å øke den lokale kunnskapen gjennom kurs, og på denne måten vil den enkelte grossistmedarbeider være i stand til bistå sine kunder på et mer profesjonelt plan, da de selv innehar kunnskapen. Det samme gjelder installatører, som vi kurser gjennom å samarbeide med grossistene, forteller Fjordvang.

– Vi respekterer andres valg og strategi, men Honeywell har valgt å fokusere på kompetanse og kurs, og takker derfor nei til pølsefest, men tilbyr alternative aktiviteter, som vi mener er til det beste for alle parter.