Salgsingeniør Truls Gulbrandsen skjuler Novema kuldes nye klimavennlige løsning med kuldeytelse 1.400 kW og kuldemedium med GWP under 10

– NVE må kontrollere kulde-anlegg opp mot økodesignkravene

Klar ytring fra Trond Kristensen, Novema Kulde:

0

– NVE må på banen og kontrollere chillere opp mot økodesign-kravene, tordner Trond Kristensen, daglig leder i Novema Kulde AS. -Altfor lenge har Reodor-anlegg utviklet av en liten gruppe personer fått lov å dominere debatten om fremtidens kjøleanlegg!

Et kveldskurs i regi av Norsk Kjøleteknisk Forening (NKF) viser at man ikke er i nærheten av å kunne levere økodesign-godkjente produkter for CO2 til klimakjøling. Trond Kristensen hevder at debatten om bruk av naturlige kuldemedier, og da spesielt CO2 har blitt farget av en håndfull konsulenter og personer som kommer fra samme fagmiljø.

-Om fire-fem år er vi nok der at produsentene også leverer chillere med propan og tappevannsvarmepumper med CO2 i stor skala. Men i mellomtiden vil HFK-er, og etterhvert HFO-er, være de eneste og beste alternativene, sier han til vke.no

Pr i dag selges det rundt  ca 75.000 klima-aggregat basert på vann i Europa. Av disse bruker 88 % R410a, 4 % R407C og 8 % R134a. Andre kuldemedier er det så lite av at de ikke er registrert på statistikken. Trond Kristensen etterlyser en mer edruelig debatt om hva som faktisk kan leveres i øyeblikket, og ikke ønsketenkning fra en liten gruppe personer. Det finnes ikke produsenter, kapasitet eller godt nok dokumentert energiforbruk/økodesign til å erstatte dagens medier, hevder han.

Novema Kulde AS kan levere kuldeanlegg med R32, HFO-er,  hydrokarboner og CO2, men foreløpig er ikke de tekniske løsningene like gode som for høy-GWP HFK. Dette går da spesielt på funksjon som varmepumpe, og på oppfyllelse av økodesignkravene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tilsynsmyndigheten med økodesignkravene, men det har enda ikke skjedd at chillere til komfortkjøling og varmepumper er blitt kontrollert opp mot kravene. Ifølge Trond Kristensen vil mange produsenter slite med å fremvise  dokumentasjon på at kravene til økodesign er oppfylt.

Kundene etterspør kommersielle og prisgunstige produkter, men det er  lite fokus på myndighetenes krav til økodesign. Konsulenter bør bidra ved å etterspørre dokumentasjon på økodesign ved vurdering av anlegg. Alle modeller og størrelser skal ha et eget utfylt skjema på rundt 40 punkter.

-Økodesign er nåløyet, sier Trond Kristensen avslutningsvis, – kommer vi dit at NVE kontrollerer kuldeanlegg opp mot økodesignkravene, vil vi få en faktabasert debatt om kuldemedier.

Kilde:vke.no