Lasse Stavdal, daglig leder i SBA Halton AS, forteller at Halton med deres nye konsept Inoroom, vil kunne tilby både unik kunnskap og topp moderne teknologi og løsninger for ventilasjon i sykehus og helsebygg

– Vi kan nå levere komplette operasjonsrom til sykehus i Norge

Inoroom - prefabrikert løsning som inkluderer vegger, operasjonsbord, ventilasjon

0

Halton tar stadig nye markedsandeler i Norge. Salget av VAV-spjeld og ventilasjonsløsninger for helse- og yrkesbygg øker. Nå skal produsenten levere verdensledende operasjonsrom som prefabrikkerte moduler til et stort sykehus i Finland.
Daglig leder for Halton Norge, Lasse Stavdal, sier at konseptet som heter Inoroom, leveres som et helt nøkkelferdig system.

Det er moderselskapet i Finland som leverer de første prefabrikkerte modulene til samtlige operasjonsrom i det nye sentralsykehuset Kymenlaakso, som er under oppføring i Kotka. Avtalen inkluderer 12 generelle operasjonsrom for krevende kirurgi og to hybride rom utstyrt med store medisinske bildeapparater.

– Inoroom består av tre produkter eller moduler. Det inkluderer vegger, operasjonsbord og stålkonstruksjonen av rommet med elementer som inkluderer ventilasjon og aggregater. Dette er et system vi har store forventninger til. Vi merker at flere og flere ønsker nøkkelferdige løsninger når det gjelder alle typer installasjoner. I mange byggeprosesser er tid svært viktig, og derfor må installasjonene være riktig med en gang. Vi har opparbeidet oss mye ekspertise på sykehusbygg, og vi har den kompetansen som trengs for å kunne bistå våre kunder og installatører på en god måte, sier Stavdal.

Omfattende leveranse
Leveransen til det nye sentralsykehuset Kymenlaakso inkluderer isolerte vegger og takstrukturer for operasjonsrom, dører, vinduer, festeanordninger for kirurgisk utstyr og monitorer, romkontroll, AV-system, samt en komplett teknisk installasjon av strøm- og kommunikasjonsførende kabler, ventilasjonssystem for resirkulert luft, sykehusautomasjon og gass-system for sykehus.

Romkontrollen og AV-systemet er utstyrt med store berøringsskjermer som gir helsepersonell mulighet til å tilpasse romforholdene til ulike behov.

Operasjonsrommene installeres som en komplett leveranse og utnytter fordelene av modulære løsninger. Fordelen for kunden er at operasjonsrommene installeres på kort tid og til avtalt pris. Den kvalitetssikrede prefabrikkeringen garanterer en rask og feilfri installasjonsfase. Inoroom vil ha det overordnede ansvaret for romforholdene og inneklima i operasjonsrommene.

– Det gledelig å se at både brukere og sykehusadministrasjonen verdsetter kvaliteten på våre operasjonsrom. Avtalen gir oss muligheten til å bevise at vi kan levere løsninger for krevende sykehusmiljø og at vi kan forkorte byggeprosessen også i store prosjekter, sier Mikael Sokolnicki, ansvarlig for forretningsutvikling i Halton og for Inoroom.

Merker interesse rundt hele produktspekteret
Halton i Norge opplever en stadig større etterspørsel etter deres produktsortiment. I år kommer de til å omsette for rundt 45 millioner.
– Vi har hatt en meget bra utvikling de siste årene, og har levert applikasjoner og ventilasjonsløsninger til mange type bygg lenge. Men nå har vi blitt en aktør å regne med i Norge når det gjelder å levere utstyr til sykehus i store prosjekter, noe store har ordre til Kalnes Sykehus i Østfold, Tromsø Sykehus, og DNA labratoriet bekrefter.
I tillegg er vi per dags dato innvolvert i mange prestisjeprosjekter som Campus ÅS, Nasjonalmuseèt og The HuB i Oslo. Dette er spennende og svært lærerrike prosjekter for oss sier Stavdal.

Halton har også flyttet kontor og lager til Lahaugmoveien 81 på Skjetten for å kunne vokse videre.
– Vi har nettopp ansatt nye medarbeidere og flere vil komme, så vi trenger mer kontorplass, og ikke minst lagerplass.