Milliardoppdrag til Veidekke

Skal bygge storprosjektet VIA i Vika i Oslo sentrum:

0

Veidekke har fått i oppdrag i bygge storprosjektet VIA i Vika i Oslo sentrum for Storebrand og Aspelin Ramm. Oppdraget innebærer å rive dagens bygg i Ruseløkkveien 26 (House of Oslo) og bygge et miljøsertifisert næringsbygg med kontorer, handel, service og servering i 13 etasjer.

– Vi er veldig glade og stolte over å ha vunnet oppdraget og fått tilliten til å bygge VIA. Dette blir et næringsbygg i absolutt ypperste klasse blant annet når det gjelder interiør, eksteriør, fleksibilitet og miljø, med beliggenhet i det som kanskje er Oslos beste forretnings­område. VIA blir et av de største prosjektene vi har bygget i Oslo sentrum, og vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

VIA skal bestå av to bygg på til sammen cirka 62.500 m2 med felles gårdsrom. I nordbygget vil det bli kontorlokaler fra tredje til trettende etasje, og i sydbygget fra tredje til ellevte etasje. I de nedre etasjene skal det etableres et mangfoldig servicetilbud innenfor handel og et variert utvalg av restauranter og kafeer.

Miljø og bærekraft er sentralt i prosjektet som skal sertifiseres etter standarden BREEAM-NOR klasse Excellent. VIA skal være et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer, teknikk og utforming med blant annet solcelleanlegg på taket. Bygget er konstruert for lavest mulig miljøbelastning og en effektiv arealutnyttelse for smart og optimal drift. Moderne teknologi vil i intelligent samspill med arkitektur utnytte lys og luft til å skape et godt innemiljø.

Veidekke skal rive dagens bygningsmasse, oppføre de nye byggene samt oppgradere eksisterende parkeringshus i en totalentreprise. Rivearbeidene settes i gang til sommeren, og hele prosjektet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2021. Etter avtale med kunden vil ikke endelig kontraktssum bli offentliggjort.