Marianne Røiseland har blitt den nye lederen av Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe. -Foto: Thea R. Engelsen

Marianne Røiseland ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge

Styret i Rørentreprenørene Norge har etter en grundig ansettelsesprosess besluttet å ansette Marianne Røiseland som ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe.

0

Valget tar utgangspunkt i kravspesifikasjon og strategiplan av 24.01.18, hvor styret har vektlagt 6 punkter som de mest sentrale å arbeide med fremover, det skriver Rørentreprenørene Norge i en pressemelding.

De sentrale punktene er, synlighet, faglig autoritet, medlemshåndtering, arbeidsgiverspørsmål, rammebetingelser, og rekruttering til bransjen.

Røiseland har vært spesialrådgiver for TV 2-sjefene Alf Hildrum og Olav Sandnes, og tidligere kommunikasjonssjef i tv-kanalen. Hun har også bakgrunn som journalist og nyhetsleder i Bergens Tidende.

– Dagens personalressurser anses å ivareta den faglige kompetansen, og ny AD skal først og fremst være en tilrettelegger på dette feltet. Vi anser derfor at ny AD må score høyt på selv å kunne bidra til synlighet, medlemskommunikasjon, rekruttering, og de politiske emner som arbeidsgiverspørsmål og rammebetingelser. Herunder har vi vektlagt at ny AD må ha sterke sider og god erfaring innen kommunikasjon og politisk arbeid i bred forstand. Med Røiselands arbeidserfaring fra tunge aktører i norsk mediebransje, samt hennes erfaring innen politikk, mener vi at dette er ivaretatt, skriver Rørentreprenørene Norge videre.
– Marianne Røiseland vil etter vår mening være det rette «verktøyet» for å iverksette og gjennomføre elementene i ovennevnte strategiplan. Hun forstår de politiske irrgangene, hun har kommunikasjonsmessig teft, og et nettverk som dekker sentrale samfunnsområder. Kommunikasjonserfaring i politiske prosesser er uvurderlig for å komme i posisjon til å uttale vår mening og dermed bli hørt og lagt merke til.

– Vi vurderer henne dessuten som klok og manøvreringsdyktig i alle relevante sammenhenger, i tillegg til at hele hennes personlighet inngir tillit, sier styreleder Torkild Korsnes. – Foruten vurderingene av kompetanse, erfaring og personlig egnethet, setter vi pris på å kunne ansette en kvinne. Ikke minst tror vi dette kan styrke rekrutteringen av kvinner til en særdeles mannsdominert bransje.