Lanserer inneklimasentral med integrert ventilasjon, tappevann og varme

Ny inneklimasentral fra Flexit - EcoNordic

0

Nå tilbyr Flexit mer enn ren og frisk luft. Ventilasjonsprodusenten lanserer ny inneklimasentral med integrert ventilasjon, tappevann og varme. – Å tilby nye løsninger som dekker behov for varmt tappevann og oppvarming i tillegg til ventilasjon i boliger er et stort og viktig steg for Flexit.

Administrerende direktør i Flexit AS, Knut Skogstad.

– Vi ønsker å tilby en komplett løsning som gir et bedre inneklima og som er godt rustet for å møte framtidens strenge krav til miljø og energibruk i nye boliger. Det blir spennende å se hvordan markedet vil ta imot produktet. Foreløpige tilbakemeldinger virker lovende, så vi tror at dette vil slå an, sier administrerende direktør Knut Skogstad.

Skogstad forteller videre at den nye inneklimasentralen EcoNordic er tilpasset fremtiden. Et moderne hus bygget i dag har mye mindre energibehov til oppvarming sammenlignet med et hus bygd på 70-tallet.
– Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi til varme og god ventilasjon blir viktigere i boliger som blir tettere. Samtidig øker forbruket av varmtvann til dusjing og andre formål i boligen, sier Skogstad.

Saken fortsetter unde bildet:

Inneklimasentralen EcoNordic integrerer ventilasjon, tappevann og varme. Løsningen inneholder ny teknologi og har sterke produktfordeler som skal hjelpe Flexit inn i markedet.

– Sentralen bidrar til effektiv tappevannsproduksjon hvor to av tre dusjer er gratis. Den nye teknologien med CO2 som kjølemedium, har tekniske fordeler og er dessuten miljøvennlig og framtidsrettet. Med  en svært høy virkningsgrad gjennom varmegjenvinning i både ventilasjonsmodulen og varmepumpen. Dette gir mulighet for betydelige tekniske bytter, påpeker Skogstad.
– I tillegg sikrer EcoNordic et godt inneklima med balansert ventilasjon og tilførsel av ren og frisk luft. Til slutt kan jeg nevne at hele systemet til inneklimasentralen styres og overvåkes med en app som vi har kalt Flexit GO.

EcoNordic kommer i to ulike varianter. Den første varianten er allerede på markedet:

EcoNordic W4 – med integrert ventilasjon og tappevann. Dette produktet er spesielt egnet i nye boliger som har egen varmeløsning. Det er også godt egnet for utbyttemarkedet, ved utskifting av gammelt ventilasjonsaggregat og varmtvannsbereder. I borettslag som har desentral ventilasjon og tappevann, kan produktet være godt egnet, dersom det finnes tilgjengelig plass.

EcoNordic WH4 – med integrert ventilasjon, tappevann og varme. Dette produktet passer godt i nye boliger, og vil kunne dekke hele boligens behov for ventilasjon, tappevann og varme på en optimal måte. Denne varianten kommer på markedet senere på året.