Ole Larmerud, fagsjef i VVS-Foreningen

Læreplanarbeidet og tegning

Ole Larmeud svarer Rørentreprenørene Norge om bruk av tegning ny læreplan:

0

Jeg ble delvis beroliget etter svaret fra Rørentreprenørene Norge. At saken er «notert» håper jeg betyr at fagtegning skal inn i læreplanen igjen. At innlegget mitt i «beste fall beror på en misforståelse» er logisk uforståelig. Hva menes egentlig med det? Er det en misforståelse å gjøre bransjen oppmerksom på at utkastet til ny læreplan mangler tegning?

Les også: Bruk av tegning i rørleggerutdanningen
Les også: Rørleggerutdanning uten fagtegning?

At læreplangruppen består av dyktige fagfolk har jeg aldri trukket i tvil. Det skulle jo bare mangle. Men da er det også underlig at ingen i gruppen har oppdaget utelatelsen. Et annet moment er at utkastet allerede ligger hos Utdanningsdirektoratet. Hvordan er det kommet dit når det hevdes at læreplanarbeidet så vidt er kommet i gang?

Det er to viktige poeng med mitt varsko til bransjen:

  • Å få klarhet i om tegning bevisst er utelatt i planen
  • Å få til en åpen debatt om tegnekunnskaper (inkludert datategning) er kunnskap en rørlegger anno 2025 bør ha

Etter den siste tids bransjedebatt rundt valg av dataprogram i tegning, må man ha lov til å tro at det kan ligge noe annet bak utelatelsen enn en ren forglemmelse. Dersom tegning fortsatt skal være en viktig del av undervisningen, bør Rørentreprenørene Norge nå bestrebe seg på å gjøre faglærerne våre dyktige i tegning. Selvfølgelig med dataprogrammer som elever og lærlinger senere kan dra nytte av. Å finne opp hjulet på nytt når både DAK- og BIM-program er på markedet allerede, er bortkastede midler som heller burde vært brukt på motivering og etterutdanning av lærere. Det er der skoen trykker.