Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus. Illustrasjon: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Kruse Smith får sykehus-kontrakt verd en halv milliard kroner

Nytt sykehus i Stavanger:

0

Kontrakten har en verdi på 516 millioner kroner inkl mva og omfatter fem bygningskonstruksjoner, og er en av de største kontraktene i prosjektet.

– Kruse Smith var best på både pris og kvalitet. De er også svært fremoverlente på bruk av digital teknologi på byggeplassen og det er viktig for oss, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i SUS2023.

Hun peker på bruk av BIM (Bygnings Informasjons-Modellering) i byggeprosessen, som gir detaljerte virtuelle byggetegninger. SUS2023 er nylig kåret til verdens mest digitale byggeprosjekt i tøff internasjonalt konkurranse.

– For Kruse Smith er dette et prestisjeprosjekt i et stort og spennende marked. Tildelingen er en stor anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring. Kruse Smith sitt fagmiljø på Forus er en spydspiss i konsernets digitale satsing, og viser at offentlige byggherrer både etterspør og verdsetter digital kompetanse og erfaring, sier regiondirektør i Kruse Smith, Kristin Stømer Frafjord.

Prosjektet vil på det meste sysselsette 100 personer inkludert administrasjon. Våren 2019 skal byggherre og entreprenør sammen arbeide med å ytterligere optimalisere prosjektet. Byggestart er planlagt til januar 2020.

Kruse Smith har tidligere vunnet oppdraget med å bygge et parkeringshus til SUS2023. Totalt har Kruse Smith så langt vunnet oppdrag for over en 600 millioner kroner i forbindelse med sykehusbyggingen på Ullandhaug. Kontraktene knyttet til sykehusutbyggingen på Ullandhaug vil utgjøre en viktig del av Kruse Smiths virksomhet i Stavanger-området fremover.

– Igjen vinner et lokalt selskap frem i konkurransen om kontrakter for å bygge det nye sykehuset, og det er gledelig. Vi ser frem til å få til digital samhandling og innovasjon i næringskjeden som ekstragevinst i dette prosjektet, sier administrerende direktør for Stavanger Universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne.

Kontrakten ble markert hos SUS2023 på Ullandhaug i Stavanger torsdag 13.12.