Helse Bergen HF / KHR Architecture

Ny kontrakt til LAB Entreprenør på Haukeland

LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), er av Helse Bergen HF tildelt kontrakten K202 ved nytt barne- og ungdomssykehus (BUS2) ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

0

Prosjektet har et samlet bruttoareal på ca. 50 100 m2 og gjennomføres som en hovedentreprise med kontraktsverdi på ca. MNOK 339 eks.mva.

Entreprisen omfatter alle bygningsmessige innredningsarbeider samt Rent Tørt Bygg og avfallshåndtering for alle entrepriser i prosjektet.

Planlagt oppstart for arbeidene er i løpet av 1. kvartal 2019 med overlevering i 2023.

LAB har tidligere inngått kontrakt på entreprise K201 (grunnarbeid, bygging av råbygg, tett hus og utomhusarbeider) ved samme prosjekt.

Karensperioden er satt til 11.10.18, og tildelingen forutsetter styregodkjenning i Helseforetaket.