Teknisk fagsjef VVS, i Heidenreich, Geir Jansen, har ansvaret for innhold og gjennomføring av varme- og lekkasjesikkerhetskursene rundt om i landet.

– Kan bli klondyke for rørleggerne som satser seriøst på varme

Heidenreich kjører hardt på kompetansebygging om dagen. Grossisten tilbyr to separate kurskonsept som bygger opp under rørleggerens generelle kompetanse. Kursene har fokus på varmemarkedet frem mot 2020, og lekkasjesikkerhet. Begge fagområdene trekker fulle hus.

0

Det er Geir Jansen, teknisk fagsjef VVS, i Heidenreich som har ansvaret for innhold og gjennomføring av kursene rundt om i landet. Han forteller til VVSforum at han håper temaene skal bidra til å underbygge generell kompetanse ute hos rørleggeren på viktige fagområder.

Får ikke tiden frem til 2020 igjen
Når det gjelder utviklingen i varmemarkedet og fokuset på utfasing av oljefyrer har ikke dette tatt av slik mange trodde skulle skje. Her er det nok flere årsaker som spiller inn.
– Jeg tror det er stor sannsynlighet for at varmemarkedet på installasjonssiden vil få en sjokkartet opplevelse om ikke lenge. Nå er det under to år til forbudet om fossil fyring trer i kraft, og alle varmeanleggene som ligger der og som det må gjøres noe med, er mange. Så de tidene som ligger foran oss nå i volum og muligheter, vil aldri komme tilbake. Så her må rørleggeren være på banen, sier Jansen.

Er ikke rørleggeren på banen i dag?
– Både ja og nei. Det vi prøver å fortelle på våre kurs er rørleggerens opptreden og rolle ovenfor sine kunder, samt hvordan de kan jobbe med kunden. Bransjen har noen utfordringer etter mitt syn i forhold til prising. I dag priser vi fra toppen og tilbyr dyre løsninger. Vi må lære av bilbransjen som starter i bunn med den enkleste modellen, og så selger man seg oppover på utstyrssiden etter hva kunden ønsker og ikke minst har råd til. Mitt råd er å tilby mindre pakker, og ikke minst en god dialog med kunden, sier Jansen.

Jansen mener vi må erkjenne at ikke alle som fyrer med fossilt brensel i dag har råd til å borre etter varme, eller skifte ut radiatorer i hele huset for å kunne holde varmen i huset. Derfor må man se på flere alternativer.
– Jeg tror kanskje man kunne tilby flere løsninger etter en god, bedre og best løsning, og ikke tvinge kunden til å akseptere noe de ikke vil ha. Vi må kunne opplyse om bio-olje, elkjele, el-kassetter og dobbeltmantlete beredere osv., i tillegg til varmepumper. Jeg mener at vil kunden ha el-kjele så må de få det. Det er ikke er det beste alternativet, men det kan være en god løsning for nettopp den kunden. Eller man kan anbefale en dobbeltmantlet varmtvannsbereder som er en bedre løsning en el-kjele. Og så er vel de fleste enige om at den beste løsningen er varmepumper. Da tilbyr man det til de som har råd og vil ha det.

Er vår egen bransje flinke nok til å selge seg inn?
– Det er ikke tvil om at bransjen må bli flinkere til å opplyse om Enovas støtteordninger. Det handler om å bevisstgjøre rørleggeren, og at de bruker dette aktivt i sitt salgsfremmende arbeid. Jeg tror faktisk elektrikeren er flinkere til å opplyse kundene om Enovas støtteordninger, en hva vår egen bransje er. Det er kanskje å kaste en brannfakkel i eget hus, men det er min erfaring. Jeg mener vi som fagpersoner må kunne dette til fingerspissene, og det merkelige er jo at det er til stor hjelp for innsalget, og ikke minst for kunden. Vi må tørre å bruke de virkemidler man selv vet selger. Nå håper jeg rørleggeren benytter mulighetene som ligger der i 2018 og 2019, sier Jansen.

Han mener vi må slutte å fokusere for mye på apper og kompliserte anlegg, de fleste vil ha det bare varmt og godt.

Saken fortsetter under bildet:

Varmekurs i Sandefjord.

Satser også stort på våtromskurs
Parallelt med varmekursene på tre timer, kjører Heidenreich hardt på kompetanse innenfor vannskadesikkerhet og lekkasjesikring. I samarbeid med Fagrådet for våtrom arrangerer de et seks timers kurs, som er tilpasset håndverkerens hverdag. Som eneste kursarrangør tilbys undervisningen teoretisk, eller med filmsnutter som også inneholder selvstudie. Dette følges opp med påfølgende eksamen, og sertifisering hvis man klarer å bestå.
– Dette kurset fenger, det er det ingen tvil om. Vi har fulle hus der vi er, og behovet for kunnskap innenfor dette fagområdet er stort. Bare det å tolke og lese leverandørens montasjeveiledning er en sak i seg selv som skaper problemer. Vi er den eneste grossisten som tilbyr en slik pakke i samarbeid med Byggveiledning som kursholder. De er godkjente kursholdere av  FFV. Kursene vil bli arrangert på alle Heidenreichs avdelinger og vi oppfordrer rørleggerne å følge med i sin Heidenreich butikk, påpeker en engasjert Geir Jansen avslutningsvis til VVSforum.