Fra videoen i forbindelse med lanseringen av Norsk Standard for klimagassberegninger for bygninger. Skjermdump.

Klimagassberegninger for bygninger – Ny metodikk gir oversikt

Ny standard lansert:

0

Metodikken i standarden kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv. Samtidig vil resultater bli sammenlignbare og uavhengig av om beregningene er utført av ulike fagmiljøer og/eller ved bruk av ulike beregningsverktøy og –modeller.

Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp.

I midten av oktober ble standarden lansert på et eget frokostmøte, hvor Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, fikk overrakt standarden

Metodikken i standarden kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv.

Samtidig vil resultater bli sammenlignbare og uavhengig av om beregningene er utført av ulike fagmiljøer og/eller ved bruk av ulike beregningsverktøy og –modeller.

Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden, vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere.

Presentasjoner på frokostmøtet

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com