Kjersti Folvik slutter nå som daglig leder i NGBC,

Kjersti Folvik slutter i NGBC

Kjersti Folvik har besluttet å tre av som daglig leder i Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC har eksistert siden 2010, og forvalter og videreutvikler BREEAM-NOR, som har blitt en tydelig kvalitetsreferanse i bygg- og eiendomsnæringen. Folvik har ledet foreningen siden 2014.

0

Siden de første sertifikatene kom i 2013, har det nå blitt vanlig å sertifisere nye næringsbygg.

– Det har vært en veldig spennende tid der næringen og samfunnet for øvrig har tatt sjumilssteg i mer bærekraftig retning. Mitt prosjekt har hele tiden vært å lede NGBC over fra gründerfasen til en robust organisasjon i stabil drift. I dag har NGBC åtte faste ansatte, stabil økonomi og god kvalitet på sine tjenester. Jeg er stolt av hva vi har fått til sammen med medlemmer og bransjen for øvrig, sier Folvik i en pressemelding.

– NGBC er på et helt annet sted nå enn da jeg startet for nesten fire år siden. Nå når organisasjonen går inn i neste fase, er det et naturlig sted å overlate stafettpinnen til andre, legger hun til.

Styreleder Rolf Thorsen i NGBC, understreker at dette er et helt udramatisk og personlig valg, og ikke begrunnet i konflikt med hverken styret eller andre.

– Styret i NGBC er meget fornøyd med den jobben Kjersti har gjort, og hun kommer til å stå i stillingen inntil vi har en tilfredsstillende løsning på plass. Vi er allerede i gang med å finne en god løsning for veien videre, enten det blir som NGBC eller som en ny forening, sammenslått med Grønn Byggallianse, sier Thorsen.