Rune Lien i J.L.Bruvik AS presenterte den nye viften BPX EC under VVS-dagene i oktober.

J.L.Bruvik lanserer ny vifteserie med EC-motorer

J.L.Bruvik AS lanserer ny vifteserie under navnet BPX  EC. Viftene har høy virkningsgrad, er støysvake, og leveres i størrelser fra ø 315- 900 millimeter. Den nye viften er utstyrt med ny smart frekvensomformer som bidrar til et betydelig lavere energiforbruk.

0

– Det som er bra med BPX EC er høy virkningsgrad og lav overflatetemperatur på motor dvs motoren bruker energien til å drive viften, og ikke til å varme omgivelsene den står i. Det er svært gunstig med hensyn til energi sparing når du skal bli kvitt varme i rommet, sier Rune Lien i J.L.Bruvik AS.

– Det er heller ikke noe problem å regulere viften slik at den bruker betydelig mindre kapasitet i perioder av døgnet man ønsker mindre effekt. Reguleringen av viftene justeres av hastighet, samt ved trykk-, temperatur- og fuktighetsgivere, og styres av et 0-10 volt signal.

De nye viftene er anvendelige og leveres til tekniske rom i næringsbygg, driftsbygninger  og for eksempel kraftstasjoner.

Ny frekvensomformer
Den nye frekvensomformer integrert i viftene skal gi en god energieffektiv trinnløs hastighetsregulering. Patentert software skal i kombinasjon med kontinuerlig overvåking av motordata gi det mest effektive energiforbruket.

Algoritmen som ligger til grunn for styringen i den nye frekvensomformeren resulterer i lavere motortemperatur som bidrar til lengre levetid for motoren.
– Dette gir svært god driftssikkerhet, og med IP67 kapsling sikrer det utstyret mot aggressivt miljø. Et annet viktig moment er at omformeren ikke har behov for kjølevifter, og den er utstyrt med ”power factor control ” for å unngå høye startstrømmer på tilførsel, sier Lien.

– Installasjon ved siden av viften, ny teknologi og kun bruk av komponenter med høy kvalitet bidrar til økt driftssikkerhet i hele installasjonen. Automatisk identifikasjon og kalibreringsfunksjon sikrer en svært enkel installasjon og drift, samtidig som den gir bedre nøyaktighet og kontroll ved kontinuerlig overvåking av motordata, påpeker Lien.
– Produktet er etter vår mening et riktig og viktig produkt for å kunne redusere strømregningen, spesielt ved minimumsventilasjon. Omformeren har ikke behov for programmering eller EMC filter.