Daglig leder i NOVAP, Rolf Iver Mytting Hagemoen

Installering av varmepumper er et område for spesialister

NOVAP: - Enten spesialiserer du deg på varmepumper, eller så holder du deg unna:

0

– Enten spesialiserer du deg, ellers så holder du deg unna! Så tydelig er Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han er til daglig leder for NOVAP, Norsk Varmepumpeforening. Hagemoen er skikkelig lei av norske bedrifter og håndverkere som ikke tar installasjoner av varmepumper på alvor.

En varmepumpe er ikke kun en varmepumpe. Det er avanserte produkter med komplisert teknologi, hvor man trenger å sette seg inn i en rekke forhold. Ulike varmepumpe-modeller skal tilpasses forskjellige behov, og dette krever spesialisering. En del pumper produserer varme nok til å holde i gang en enebolig midtvinters, mens andre er bedre egnet for små leiligheter. Noen skal monteres på veggen, mens andre plasseres ved gulvet.

Hvilken varmepumpe som er riktig for ulike boliger må man sette seg inn i og vite, etter grundige analyser av forholdene i hvert enkelt tilfelle.

Saken fortsetter under grafen:

Markedsutviklingen i varmepumpesalget for 2017 totalt.

 

Rolf Iver Mytting Hagemoen mener at enkelte ofte undervurderer denne innsikten, både ved at virksomheter som skal gjøre jobben ikke tar det på alvor og derfor slipper til ansatte som ikke kan nok om området, samtidig som forbrukerne blir stadig mer kompetente og stiller kritiske spørsmål som er relevante for egen bolig.

– Flere i bransjen må bli langt flinkere til å håndtere kundene på en ordentlig måte. De som er seriøse, kommer med ryddige tilbud, er troverdige på befaring og forklarer de forskjellige alternativene i detalj, med kunnskap og kompetanse. Det finnes også dem som bare slenger tilbud på bordet, uten en forklaring. For ofte er de dyre, dårlige og langt fra skreddersydde. Det blir gjort mangelfulle energi- og effektberegninger, hvis det blir gjennomført noen i det hele tatt, sier han misfornøyd og nyanserer bildet noe:

– Markedet for luft-til-luft-varmepumper er modent med mange kjempeflinke forhandlere og installatører. Vi har også mange som er gode på varmepumper for vannbåren varme, men dessverre har vi aktører uten den nødvendige kompetansen, mener han.

Nærmer seg deadline for konvertering
Årsaken til frustrasjonen er den manglende farten på utskifting av fyring med fossil fyringsolje. Fra og med 2020 har Stortinget vedtatt at det er forbudt å selge dette til boliger og næringsbygg (med visse unntak for blant annet landbruk). Dermed må norske beboere, spesielt i eldre eneboliger, begynne å tenke på hva de skal fyre med om halvannet år. Allerede i 2012 signaliserte Stortinget at et forbud ville komme. Enova gir stadig tusenvis av kroner støtte til fjerning av oljetanker og installering av varmepumpe.

For eksisterende boliger med oljefyr kan du få 20.000 kroner til å fjerne oljefyr og oljetank, hvis du samtidig installerer en fornybar energikilde som varmepumpe. Dette kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe, som også ligger på 20.000 kroner med energimåler (luft-til-vann varmepumper), og inntil 30.000 kroner med energimåler (væske-til-vann-varmepumper) gjennom støtte fra Enova.

Men selv om Enova har doblet støtten til oljefyrkutt, tar det ikke salget av varmepumper av.

Hagemoen har forståelse for at noen beboere i hus med oljefyrer ønsker å benytte bioolje, selv om prisen pr. i dag er langt høyere enn fossil fyringsolje. Men han tror det bare vil være en overgangsperiode, før de virkelig skjønner fordelene ved varmepumper.

– Mange av de gamle oljetankene må opp uansett, de må i det minste sjekkes jevnlig for lekkasjer, og om de i det hele tatt kan brukes videre. Bare dét er en betydelig utgift som flere forbrukere må ta innover seg, sier han.

Det er solgt over 1 million varmepumper i Norge, de fleste av dem er luft-til-luft. Det må selges mange flere væske-til-vann og luft-til-vann varmepumper når vi nærmer oss 2020. Han skulle ønske markedet nå skjønte at den endelige fristen nærmet seg.

Saken fortsetter under grafen:

– Vi ligger etter Finland og Sverige der markedet for varmepumper er annerledes. Vannbåren varme er mye mer utbredt og f.eks. bergvarme selges i langt større volum. Potensialet for varmepumper for vannbåren varme er kjempestort også i Norge, det gjelder både i store og små bygg. Likevel ser vi at dette potensialet ikke blir tatt helt ut. Det er for få på den ene siden som er flinke til å markedsføre og selge, og samtidig mange kunder som sitter på gjerdet, kanskje venter de på at fristen blir utsatt? Det er i tilfelle dumt, fordi et enstemmig storting har vedtatt at slik blir det fra 2020, sier sjefen i NOVAP.

Bildet er imidlertid ikke kølsvart. Ifølge analyser Prognosesenteret har gjort for NOVAP skaffer opp til 55 prosent av dem som eier ny bolig seg en varmepumpe. 45 prosent av alle eneboliger og småhus har varmepumpe. Analysen baserer seg på tallmateriale fra importører og forhandlere. Og den største andelen av varmepumpesalget skjer i eksisterende boliger som ikke har varmepumpe fra tidligere.

I Sverige og Finland er det imidlertid betydelig større etterspørsel etter varmepumper for vannbåren varme. Spesielt bergvarme er populært i våre naboland. I 2017 ble det solgt 22 641 (Sverige), 8491 (Finland) og 2 802 (Norge) væske-til-vann varmepumper, samt 9305 (Sverige), 4138 (Finland), 2980 (Norge) luft-til-vann varmepumper, opplyser NOVAP.

Store forskjeller på utbytte og pris
Det er et faktum at det kan bli en stor kostnad å bytte anlegg for mange forbrukere, og at det samtidig er store regionale forskjeller på prisen både for å bytte ut oljefyr pluss tank, samt installere noe nytt og mer miljøvennlig.

– Poenget med varmepumper er jo at dette er ekstremt kostnadseffektive løsninger for kundene. Det er som å ha en seddelpresse i kjelleren, du tjener penger hver dag, sier Hagemoen med et glimt i øyet.

Hvor mye boligeiere kan tjene avhenger av en rekke forhold:

  • Hvor stor boligen din er
  • Hvor høyt energiforbruk du har
  • Hvor godt isolert boligen din er
  • Om varmepumpen er riktig dimensjonert
  • Hvordan klimaet er der du bor
  • Hvilken varmepumpe du velger
  • Pris på strøm, olje, parafin og ved

(Kilde: varmepumpeinfo.no/Norsk Varmepumpeforening) https://www.varmepumpeinfo.no/hvorfor-velge-varmepumpe

For luft-til-luft-varmepumper gjelder det også å ta hensyn til utestøy (hvor nær pumpen skal plasseres i forhold til naboer og/eller soveromsvinduer), innestøy (familiemedlemmer som er spesielt sensitive for støy, seriøsitet vs. pris (heller kvalitet enn lavest mulig pris), ansvarsplassering (varmepumpe og montering fra samme leverandør), og det å tilby en grunnleggende opplæring i bruken fra installatørens side (varmemodus, automodus, rengjøring av støvfiltre, etc.).

En unik mulighet for norske virksomheter
Rørentreprenørene Norge gikk tidligere i år ut med budskapet om at de var overrasket over at ikke flere rørleggerbedrifter benytter denne muligheten til å sikre virksomhetene økt oppdragsmengde og å utvikle kompetansen i egen bedrift. Det sa fagsjef Eli Heyerdahl Eide til Rørfag i februar.

Hun opplevde at mange forbrukere søker råd om alternativer til oljefyring og møtes av bedrifter med halvhjertet interesse for nye oppdrag.

– Den avventende innstillingen hos en del bedrifter kan jo skyldes at man føler at kompetansen ikke er god nok. Så benytt muligheten til å lære mer, sa hun til Rørfag.

– Det er ingen tvil om at dette er et kjempestort problem, sier Hagemoen til VVS-forum.

– Vi synes det er problematisk at det finnes rørleggere som kun installerer ett til to anlegg i året. Som fotballspillere må man øve for å bli god, derfor anbefaler vi at bedriftene sender de ansatte på kurs for å bli gode på varmepumper. Det gjelder også dem som er plukket ut som spesialister og gjør dette ofte, sier han og fortsetter:

– Gjør man en installering mange nok ganger, er det langt enklere å gjenkjenne problemstillinger. Det er forskjell på en hundre år gammel sveitservilla og en enebolig fra 70-tallet. Du må blant annet se på årlig energibruk siste år, type radiatoranlegg, om det er nok overflate for varmeavgiver, om det er fornuftig å etterisolere, osv.  Kommer du deg på kurs, treffer du dessuten kolleger som møter akkurat de samme problemstillingene – bare dét i seg selv er grunn nok, mener han og sier at altfor mange bedrifter ser på kursing som tapt arbeidsinntekt, og ikke en investering.

– Det er for dumt i en slik unik markedssituasjon som åpner seg for dem som ønsker å satse på dette området, mener han.

Rolf Iver Mytting Hagemoen mener det viktigste i salget er å skaffe seg kompetanse og presentere alternativene på en grundig og seriøs måte. Og selve installeringene bør gjøres av team med spesialister.

– Bruk det samme teamet hver gang, gjerne en spesialist på selve varmepumpen, én rørlegger som kan vannsiden av jobben og én elektriker som har gjort dette mange ganger før. De bør møte til avtalt tid og i riktig rekkefølge. Gjør man ikke denne jobben skikkelig og effektivt, kan det fort skapes dårlig omdømme for bedrifter, noe som igjen går utover lønnsomheten på sikt. De beste ambassadørene er fornøyde kunder. De snakker ofte om de positive opplevelsene ved installasjon og bruk til andre potensielle kunder og har derfor stor gjennomslagskraft, mener han.