Roger Aksnes, ansvarlig for region Norge i Instalco. Til daglig har han også ansvaret for Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS

Instalco jakter flere virksomheter 

Målet til Instalco er å være tverrfaglige på alle de steder de etablerer seg. – Trenden i markedet er at flere etterspør aktører som kan ta helhetsansvar for tekniske installasjoner, forklarer Roger Aksnes, ansvarlig for region Norge i Instalco.

0

Den offensive Instalco-gruppen er stadig på søken etter virksomheter som kan dekke områder hvor de geografisk ikke er til stede, eller kan komplettere de etablerte regionene med ny teknologi og annen spesialisering. 

Det svenske tekniske entreprenørkonsernet Instalco har vært svært offensive etter at de gjorde sitt inntog i Norge med sitt første oppkjøp våren 2016, Selskapet er gått på børs og har en målsetning om å bli en av de ledende tekniske aktørene i Norden.

Dermed har de startet et oppkjøpsraid.

I fjor vår kjøpte de AS Elektrisk for å styrke sin posisjon i Oslo-området. AS Elektrisk omsatte for rundt 44 millioner kroner i 2016 og har rundt 40 ansatte. I fjor sommer kom meldingen om at de hadde skaffet seg Bergens-firmaet Frøland & Noss Elektro AS. Instalco opplyste at oppkjøpet tilførte dem en årlig omsetning på 150 millioner svenske kroner. I november ble tre finske virksomheter slukt (Telefuusio, Jalasjärven Vesijohtoliike Kannosto Oy och LVI-Talo Kannosto Oy) pluss Elektro-Centralen i Göteborg. Så sent som januar i år slapp de nyhetene om at de hadde skaffet seg intet færre enn tre svenske virksomheter til: en skånsk installasjonsvirksomhet, Vent & Värmeteknik AB (VVT), Sprinklerbolaget Stockholm AB, samt elinstallasjonsforetaket 3EL i Västerås.

I november 2017 overtok Roger Aksnes stillingen som leder for Instalco-gruppen i Norge. Siden 2004 har han vært daglig leder i Instalco-selskapet Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift.

Les mer om nyansettelsen.

Svenskene eier i dag syv selskap i Norge.

– Vi er tverrfaglige i Oslo og omegn, men ønsker å få med en ventilasjonsbedrift til i Oslo for å komplettere gruppen. I Bergen har vi elektro, samt at vi etablerer oss også innen ventilasjon, dette gjør vi i egen regi. Målet er å være tverrfaglige på alle de steder vi etablerer oss, og ambisjonene er at vi skal være representerte i alle de største byene i Norge. Det finnes mange fine selskap med dyktig ledelse rundt omkring i landet, sier Aksnes til VVS-Forum.

Beholder egen profil
Instalco sluker ikke selskapene med hud og hår. Alle virksomheter som tilsluttes Instalco beholder identitet, organisasjon og lokal tilhørighet. De er kjøpt opp, samtidig med at alle tidligere eiere har reinvestert i konsernet. Gruppen har en filosofi om at man fortsatt skal føle tilhørighet og engasjement, ikke bli kun en brikke i et stort maskineri.

Det er altså «business as usual» for de aller fleste.

– Vi jobber hele tiden med å se på dyktige selskaper for å etablere oss på steder vi ikke er. Vi ser også på virksomheter som kan komplettere de etablerte regionene med ny teknikk eller annen interessant spesialisering. I tillegg legges det til rette for at eksisterende selskaper i Instalco-gruppen kan vokse organisk. I arbeidet med å rekruttere nye virksomheter til gruppen legger vi mye vekt på at kjemien med ledelsen og eierne må stemme bra, og at motivasjonen for å drive videre som et «stand alone- selskap, med den support og nettverk vi har i gruppen, er til stede, sier Aksnes.

Instalco omsetter årlig for over tre milliarder kroner og består av rundt 40 frittstående tekniske selskap i Norge, Sverige og Finland.

– Vi har en strategi i Instalco-gruppen at vi skal levere i mellomsegmentet hva gjelder størrelse på prosjekter. Her oppleves konkurransen noe mer moderat, og kriterier som kvalitet, relasjoner og lokal tilstedeværelse vektlegges i større grad enn bare pris. Og på grunn prosjektstørrelse og omfang i små og mellomstore prosjekter vurderes risikoen som lavere i forhold til de store jobbene.

– Blir prosjektene med tiden mer komplekse, er det derfor dere ønsker å satse under en større enhet?
– Man ser jo at trenden i markedet er at flere etterspør aktører som kan ta helhetsansvar for tekniske installasjoner. Behovet for mer avansert teknisk kompetanse øker. Kundene verdsetter høy tilgjengelighet, fleksibilitet og nært samarbeid med sin lokale leverandør. I Instalco balanserer vi det lokale selskapets kompetanse og fleksibilitet med fordelene av å være en del av et større konsern når det kommer til innkjøp, ressurser og deling av «best practice» mellom oss.

Utdanner egne folk
Veien til å bli en av de ledende tekniske aktørene i Norden går ikke bare gjennom oppkjøp. Det bygges også kompetanse internt.

– Et viktig steg for å nå dit er å utvikle medarbeiderne og bygge nettverk innenfor gruppen. Instalco-skolen er en viktig satsing som ivaretar kompetanseutviklingen for den enkelte og som styrker selskapets konkurransekraft, sier Roger Aksnes.

Les mer om det første kullet på Instalco-skolen. 

Han beskriver tre forskjellige løp for videreutdanning:

– Den ene er for ledende montører eller BASer som vi kaller det her. Så har vi en for prosjektledere og den siste er lederutdanning for daglige ledere og mellomledere, hvor man har mer utvidet personal og økonomiansvar, sier han og utdyper:

– Alle utdanningene er skreddersydd for vår virksomhet og baserer læreplanen på det vi i Instalco identifiserer som viktige verdier i vår organisasjon. For ledende montører og prosjektledere handler det mye om det å jobbe i prosjekter, samarbeid, aktører, økonomi, presentasjon- og forhandlingsteknikk, jus og liknende. Videre vektlegger vi mye rundt kommunikasjon og lederskap, det å lede andre mennesker slik at alle jobber mot et felles mål, på en måte som skaper godt engasjement og arbeidsmiljø, sier han.

Gjennom Instalco-skolens oppbygging er det meningen å stimulere talenter til å bli prosjektledere: Han/hun tar de ekstra modulene som mangler fra allerede utført BAS utdanning for å komplettere prosjektlederutdanningen.

– Lederutdanningen har mindre fokus på prosjekter, og mer på ledelse på et mer overordnet nivå. Utdanningsløpene varierer fra 1-3 år, avhengig av hvilken utdannelse man tar. I tillegg til Instalco-skolen tilbyr vi utdanninger og kurs innen de ulike disiplinene elektro, rør og ventilasjon, både som opplæringsbedrifter og kurs/sertifisering dersom vi ser det er behov for mer spesialisering innenfor enkelte segment, sier han.

Er rørbransjen dyktige nok i forhandlinger og kontraktsinngåelser med entreprenører og byggherrer?
– Jeg tror mange er blitt bedre, men at veien til lærdom rundt dette både er kostbar og lang. Vi bruker nettverket vårt aktivt til å kvalitetssikre kontrakter før vi inngår dem, samt at vi deler erfaringer med hverandre både innen disiplinene, men også på tvers. I tillegg har vi lansert vårt eget verktøy for prosjektstyring, basert på mange års erfaring fra alle datterselskapene som er med i gruppen, Instalcos IFOKUS, sier han til slutt.