WIT Nordic betegnes som en problemløser og kan benyttes helt ned til -20 °C. - Dette er en injiseringsmasse for alle grupper håndverkere, forteller Magnus Stensaas, produktsjef festemidler hos Würth.

Injiseringsmasse i lave temperaturer med ETA

WIT Nordic kjemisk ankermasse fra Würth:

0

Kuldespesialisten
– WIT Nordic har samme bruksegenskaper og kapasiteter som WIT-VM 250 – men Nordic er betydelig bedre egnet til montering i lave temperaturer. WIT Nordic ble utviklet og optimalisert for montering i lave temperaturer for å kunne ivareta de krevende klimatiske forholdene vi opplever i Skandinavia og Mellom-Europa,  forklarer produktsjef Magnus Stensaas. Det finnes i dag flere ankermasser som er godt egnet for bruk i lave temperaturer, men dette forutsetter at mørtelpatronen er romtemperert ved bruk og lagring.

– Bruks- og lagringstemperatur er helt ned til -20°C, noe som betyr at patronen ikke trenger å være romtemperert før bruk. Tiden hvor man var nødt til å forvarme borehullet eller ankermassen er forbi med WIT Nordic, understreker Stensaas.

Teknisk godkjenning
– Det som skiller WIT Nordic fra andre ankermasser er at ankermassen har ETA for bruk i betong, lettbetong og tegl, samt at den er godkjent for å kunne ta opp seismiske laster C1 hvor bruks- og lagringstemperatur er -20 °C.

WIT Nordic har en betraktelig kortere herde- og bearbeidingstid i lave temperaturer enn andre ankermasser.

 Alltid beredt
– I et nordisk klima har man 6 – 8 kalde måneder hvor denne patronen, i motsetning til andre injiseringsmasser, kan lagres i bil, på byggeplass eller være under transport og likevel være klar til bruk, understreker Stensaas. Det kan for eksempel være svært utfordrende i en hektisk arbeidshverdag hvis ankermassen har blitt mellomlagret i en kald bil eller transportert over store avstander før den ankommer byggeplass. Dette er en klar fordel både når det gjelder lagring og bruk. Det er også snakk om betydelig kortere herdetider.

Praktisk demo
WIT Nordic har samme ETA, brukslaster og kapasiteter som WIT-VM 250, og er implementert i Würth sitt svært brukervennlige beregnings- og dimensjoneringsprogram.

Dimensjoneringsprogrammet blir løpende oppdatert og sørger for at eventuelle endringer i Würth sin produktportefølje eller revisjoner i ETA blir ivaretatt. Det koster ingenting å laste ned eller benytte seg av programmet.

– Ta kontakt om dette er av interesse. Vi vil gi gode råd og tips for bruk av programmet, oppfordrer Stensaas.