Eli Heyderdal (t.v) i Ingeborg-nettverket er glad for at Heidenreich AS har blitt partner i nettverket. Markeds- og salgsdirektør i Heidenreich, Inger Nerdrum, sier de er opptatt av kjønnsbalansen i rørbransjen. Både at vi beholder de som allerede er i bransjen, men ikke minst ny rekruttering. I dette arbeidet må alle bidra, og derfor er vi blitt sølvpartner i Ingeborg-nettverket. Foto: Kjetil Grønbakken.

Heidenreich blir sølvpartner i Ingeborg- nettverket

Eli Heyerdahl Eide, leder i Ingeborg- nettverket er svært glad for at Heidenreich blir sølvpartner i Ingeborg-nettverket. – Det er som Heidenreich påpeker som bakgrunn for å bli partner, viktig for bransjen å beholde alle de kvinnene vi har klart å rekruttere i tillegg til å øke rekrutteringen og kjønnsbalansen i bransjen, og i egen bedrift.

0

– Vi er veldig glad for det fokuset Heidenreich har vist på å gjøre noe med kjønnsbalansen i egen bedrift, blant annet ute på sine hentelager over hele landet. Synliggjøring av kvinnelige rollemodeller med fagbakgrunn i roller som helt klart har fordel av fagkunnskap, som for eksempel i forskjellige roller hos grossisten, viser rørjenter som er innom hos Heidenreich at de har mange muligheter i rørbransjen om de en dag legger rørtanga på hylla. Vi gleder oss til å samarbeide med Heidenreich for økt mangfold i rørbransjen, sier Heyerdahl Eide.

Viktig med partnere
Ingeborg-nettverket samarbeider med organisasjoner som tror på viktigheten av mangfold, og som ønsker å inspirere og styrke kvinners posisjon i rørbransjen. Målet er bedre kjønnsbalanse, og en normalisering av kvinners tilstedeværelse på alle nivå i bransjen vil føre til bedre løsninger og en bedre fremtid for bedrifter og samfunn er

Nettverkets partnere skal fremme gode rollemodeller og mangfold, lede an i viktige samfunnsspørsmål og er synlige i debatten. I tillegg får partnerne tilgang til Norges største samling av kvinnelige talenter i rørbransjen

Viktig for Heidenreich
Inger Nerdrum, markeds- og salgsdirektør i Heidenreich er klar på at Heidenreich ønsker å fremme økt mangfold i rørbransjen

– Vårt partnerskap med Ingeborg-nettverket er et naturlig valg i vårt arbeid for rekruttering av medarbeidere, sier Nerdrum.

– I Heidenreich er vi opptatt av mangfold i organisasjonen. Dette gir styrke og bidrar til å løfte organisasjonen fremover. Vi trenger kvinner fordi det gir bransjen en god balanse, både faglig og sosialt. Å få være med å fronte satsningen av kvinner i rørbransjen er vi stolte over. Og samarbeidet med Ingeborg er viktig i denne forbindelsen. I tillegg er en av de viktigste oppgavene som Ingeborg- nettverket jobber med å få jentene til å bli i bransjen slik at de ikke forsvinner til andre bransjer med sine kunnskaper og faglige kompetanse. Vi trenger jentene, påpeker Nerdrum.