GK Byggautomasjon har signert kontrakt med Statsbygg for prosjektet BUF Bergen akuttsenter.

GK leverer byggautomasjon til BUF Bergen Akuttsenter

GK Byggautomasjon har signert kontrakt med Statsbygg for prosjektet BUF Bergen akuttsenter.

0

​– Prosjektet innledet til en ny og spennende entrepriseform hvor byggautomasjon endelig fikk den plassen vi fortjener. En totalteknisk entreprise hvor vi får spillerom til å gå inn med gode produkter og løsninger, være med å påvirke avgjørelsene i tidlig fase og hente inn våre beste samarbeidspartnere. I dette prosjektet skal vi også være med på det digitale skifte sammen med statsbygg med bruken av den digitale plattformen Digibygg, forteller Thomas Melheim, prosjektutvikler og tilbudsansvarlig for Byggautomasjon i GK Inneklima i Bergen.

Bygningsmassen er på ca. 980 m2 og strekker seg over to plan, med flere beboeravdelinger, fellesfunksjoner og kontorplasser for de ansatte.

Kontrakten inkluderer blant annet automatikk til ventilasjonstekniske installasjoner, VVS, brann, adgang og romregulering. Kontrakten har en prislapp på i overkant 2 millioner kroner, noe som gjør dette til et relativt stort prosjekt for GK Byggautomasjon.

– Vi har gått inn med vårt lokale stjernelag i prosjektering og utførelse for å sikre oss et godt prosjekt, og ser frem til samarbeidet med GK sikkerhet for et adgangskontrollsystem i verdensklasse, forteller Melheim, og fortsetter:

– Vi får skryt av Statsbygg for vår oppgaveforståelse og beskrivelse av sluttfasen, og vi har lagt et godt stykke arbeid i utarbeidelsen av tilbudet for å sikre oss innpass i en så attraktiv konkurranse og kontraktsform. Jeg må takke mine medarbeidere i avdeling 615 som har vært gode støttespillere i denne tilbudsprosessen.