GK kjøper opp rørleggerbedrifter i Stockholm

GK etablerer nå rørvirksomhet i Stockholms-regionen i tillegg til ventilasjon. Gjennom oppkjøpet av AB Täby Rör, Rörcompaniet AB og US Rörteknik AB har de sikret seg tre rørleggerbedrifter på kort tid i regionen.

0

Gunnar Karlsen Sverige AB har fra før av store markedsandeler i Stockholms-regionen på ventilasjon. Gjennom oppkjøpet av de tre rørentreprenørene er man nå posisjonert for å tilby kunder totale tekniske løsninger.

– Vi jobber for å bli totaltekniske i ledende markeder. Vi har sterke ambisjoner om skandinavisk vekst, og dette oppkjøpet treffer strategien godt på både fag, geografi og ikke minst kultur, sier konsernsjef i GK Gruppen, Jon Valen-Sendstad i en melding.

GK Rör AB har inngått avtale om oppkjøp av selskapene AB Täby Rör, Rörcompaniet AB og US Rörteknik AB fra ESSING-konsernet. Alle tre selskaper betjener kunder i Stockholm.
– Vi er glade for at vi med oppkjøpet av disse fantastiske selskapene vil kunne tilby både eksisterende og nye kunder ytterligere kompetanse og erfaring i rørentrepreiser. Tilskuddet styrker tjenestespekteret av tekniske løsninger innen både entreprise og service. og vil lede oss nærmere målet om å bli markedsleder. Vi er veldig glade for å ha funnet selskaper som er oss kulturelt nære. At de deler våre verdier er ekstremt viktig for oss, og vi gleder oss til å fortsette denne reisen videre, sammen, sier Conny Dyrenäs, administrerende direktør i GK Rör AB.

Oppkjøpet posisjonerer GK Rör som en ledende aktør i VVS-markedet i Stockholm, og vil nå kunne tilby sine kunder totale tekniske løsninger for både entreprise og service.
Ingemar Essebro, Koncernchef for ESSING AB, har gjennom tidene vært en førende mann i den svenske rørbransjen. Når ingen i arverekken står klare til å overta driften uttaler Essebro at han har funnet en verdig arvtaker.

– Det er med glede og stor stolthet jeg ser tilbake på betydningen av ESSING-konsernets selskap. Når jeg nå med alderens rett trekker meg tilbake er det med samme glede og stolthet at jeg ønsker GK Rör AB velkommen som ny eier. Når overtakelse ikke er å finne i eiernes familie, er det alltid krevende å finne en kjøper som kan svare på både eiere og ansattes forventninger. GK Rör har en kultur og en måte å jobbe på som treffer hvordan ESSING driver sin virksomhet, og med GK Rör som ny eier er jeg overbevist om at selskapene vil være godt ivaretatt, sier Ingemar Essebro, koncernchef i ESSING AB.

De tre selskapene har i dag til sammen 100 ansatte og omsetter årlig for nærmere 230 millioner svenske kroner. De vil inntil videre fortsette som egne foretak.