Konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK Gruppen, lovpriser Undervisningsbyggs nye miljø- og enegistrategi.

GK applauderer Undervisningsbyggs nye miljø- og energistrategi

Sist uke lanserte Undervisningsbygg ny miljø- og energistrategi. GK omtaler strategien som viktig og retningsgivende.

0

– Det er viktig at solide aktører som Undervisningsbygg går foran og viser vei. Når Undervisningsbygg kommer med en tydelig retning for fremtiden setter det oss i stand til å rigge vår organisasjon til å møte en viktig kundes uttalte behov, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK Gruppen i en artikkel på GK sine hjemmesider.

Stort og rimelig potensiale i eksisterende bygg 

Strategien gjør prioriteringer og setter tydelig retning. Den forteller at Undervisningsbygg skal bli ledende på energiriktig drift, og at det største potensialet for energibesparelse, ligger nettopp der. GK har jobbet som leverandør til Undervisningsbygg i en årrekke og bidrar i dag med både ventilasjon og byggautomasjon.

– God drift er avgjørende for å få godt inneklima med minimal energibruk, men dette opplever vi som underkommunisert i vår bransje. Vi er svært glade for at Undervisningsbygg tydelig identifiserer drift som største potensiale for energibesparelse uten at det går på bekostning av inneklimaet sier professor Mads Mysen, fagdirektør ventilasjon i GK Inneklima.

– GK kjenner etter hvert flere skoler svært godt, og vi vet at det er mange lave frukter å høste. Alt fra nye roterende varmevekslere på Høyenhall skole til noe så enkelt som direktedrevne energieffektive vifter. Vi ser mange økonomisk lønnsomme tiltak med svært kort tilbakebetalingstid, forklarer prosjektleder Kenneth Mortensen i GK Inneklima, som naturlig vis håper å få flere tiltak realisert.

En strategi for nye løsninger 

– Det vi liker spesielt godt med strategien er at den åpner for nye løsninger, fremfor å sette spesifikke teknologiavhengige mål. Teknologinøytrale satsinger er altså helt nødvendig for at vi som leverandør skal få bruke hele vårt mulighetsrom for innovasjon og utvikling. Vi er også imponert over bredden i strategien, og hvordan Undervisjonsbygg har satt mål for viktige detaljer som kuldemedier. I 2016 representerte HFK (Hydro Fluor Karboner) 2,6 % av Norges totale klimautslipp, så her er det viktig at byggherrer setter krav, forteller Valen-Sendstad.

GK har lenge hatt «for et bedre miljø» som slagord, og kundene kan forvente at miljøprofilen forblir en viktig del av GKs identitet.

– GK jobber for et bedre miljø, og det gjør vi med rette. Ikke bare fordi verden sårt trenger det, men også fordi næringen tydelig merker hvordan offentlige oppdragsgivere i stadig større grad innretter anskaffelsene, for en bærekraftig utvikling. Å levere bærekraftige løsninger er derfor helt nødvendig. En bærekraftig utvikling er både samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk lønnsomt, og vil styrke bygge- og eiendomsnæringens attraktivitet. Det ønsker vi å bidra til, sier direktør for marked og kommunikasjon Axel Stuen Hammer.

GK leverer og drifter smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. Konsernet omsetter i dag for over 6 milliarder som en ledende teknisk entreprenør og servicepartner. 3400 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold.