Adm.direktør Line Ekroll Dyb, og innkjøpssjef Inger Blesvik Gandrud, Prosjekt og innkjøpssjef i Norsk Rørallianse, er godt fornøyd med hvordan tingenes tilstand er om dagen. Alliansen har lagt bak seg to vellykkede fagdager som gir motivasjon og grunnlag for videre vekst.

– Vi har gjort store fremskritt og er rigget for vekst

- Norsk Rørallianse tar markedsandeler:

0

Norsk Rørallianse (NRA) har nylig lagt bak seg to suksessrike fagdager med rekorddeltakelse. Det er administrerende direktør Line Ekroll Dyb i Røralliansen svært fornøyd med. Men midt i gledesrusen passer hun på å nevne at rørbransjen trenger et strukturløft for å bli bedre og mer effektiv, spesielt på vareinformasjon.

Norsk Rørallianse holdt sine årlige fagdager i begynnelsen av september på Gardermoen, med fornying og utvikling som tema. I år ble det satt ny besøksrekord med over 200 deltagere inkludert eierselskaper og leverandører, og engasjementet var gledelig stort, sier Line Ekroll Dyb. Hun er likevel bekymret for framtiden.

– Jeg tror hele rørbransjen har behov for et løft når det gjelder struktur. Det må tenkes nytt og rasjonelt. Vi ser at marginene går ned, og det kreves effektivisering. Derfor hadde vi stort fokus på fornying og utvikling under årets fagdager, forteller hun.

Tidligere har disse todagers fagdagene vært oppdelt. Den ene dagen har kun vært for Røralliansens eierselskaper, og på dag to har leverandørene kommet til.

– Leverandørene er en viktig ressurs og samarbeidspartner, og skaper dynamikk. Etter innspill fra eierselskapene og leverandørene selv, valgte vi i år å invitere leverandørene inn slik at også de kunne delta på vår innledning med hovedforedragsholdere.

Adm.direktør i Norsk Rørallianse, Line Ekroll Dyb var mer en godt fornøyd med årets fagdager i NRA.

Topp foredragsholdere
I år hadde NRA fått tak i tre dyktige foredragsholdere i viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid fra NHO, Jannicke Birkevold, innovasjonsekspert i DNB og styreleder i Norgeshus, Jon-Olav Sigvartsen.

– Vi fikk et meget godt innlegg om situasjonen i norsk økonomi av Almlid, mens Birkevold som har vært med å utvikle vipps i DNB, gikk gjennom hvilken utvikling banknæringen har opplevd de siste årene og hva som kreves for å henge med i teknologiverden. Til slutt fikk vi et forrykende foredrag av Jon-Olav Sigvartsen som var spot-on på hverdagen til håndverkerne, og hva som skjer der ute.
– Jeg føler vi fikk full klaff med årets foredragsholdere, påpeker Dyb.

Kompetanse og utvikling
NRA har funnet sitt konsept når det gjelder å hente ut mest mulig informasjon og kunnskap gjennom alliansens fagdager. Mye ligger fast, men samtidig er det viktig å hente ut dagsaktuelle emner og temaer som angår eierselskapenes hverdag.
– Vi kjører hardt på våre kurs for å bygge kompetanse og erfaringsutveksling. Det er viktig for oss. Samtidig må vi være oppdaterte på produkter og ny teknologi, og der kommer våre leverandører inn. Under dag to av fagdagene møter alle eierselskapene leverandørene etter et bestemt tidsskjema. Dette har blitt en suksess med gode og effektive møter.

– Vi har gitt leverandørene innspill til innhold og hva vi ønsker de skal ha fokus på. Fornying og utvikling og hva kan vi få til sammen, er aktuelle temaer.

Kåringer
Underholdning hører også med under fagdagene, og det ble et forrykende danseshow fra scenen. Kåring av Årets leverandører er et annet fast høydepunkt.

– Parameterne mellom tekniske og synlige produkter er veldig forskjellige, og kåringen er basert ut fra en vurdering fra alle våre eiere, sier hun.
I år vant Odin Maskin på teknisk og Vedum på kategorien synlig.

Saken fortsetter under bildet:

Odin Maskin AS ved daglig leder Frank Magnussen ( t.v) og Jon Petter Martinsen fikk prisen som beste leverandør av tekniske produkter

– Det som er hyggelig er at alle våre leverandører scorer ekstremt bra. Jeg tar av meg hatten for den jobben de gjør. Vi bruker bevisst mye tid på våre grossister og leverandører, for at vi sammen skal bli bedre. Jeg har vært i NRA i over tre år nå. Første gang vi gjennomførte denne undersøkelsen og gjennomgangen med våre samarbeidspartnere var scoren på reklamasjonshåndtering på 2.8 på en skala fra 1-6. Kvalitet på besøk var 3.2. Så laget vi nye rutiner og oversikter på hvordan vi skulle håndtere og behandle reklamasjoner, og hvordan besøkene skulle være både for våre leverandører og oss internt. Det har bidratt til at vi i dag har en score på 4.8 når det gjelder kvalitet på besøk og 4.3 på reklamasjoner. Alle vet jo at reklamasjoner er tap for alle parter, derfor er dette et fokus som er svært viktig for oss.

Hun påpeker at de aldri vil få bort reklamasjoner helt, men ved å redusere dette betydelig, gir det direkte positive utslag på bunnlinjen. I tillegg er det mye artigere å gå på jobb når konfliktene er færre, og man slipper å krangle om produkter og reklamasjoner.

–  Vi tror det å jobbe langsiktig og strukturert er veldig viktig for å oppnå gode resultater, og når vi ser at dette gir store utslag, blir man motivert til å jobbe videre. Vi er en liten administrasjon, og må ha fokus på å jobbe effektivt sammen,  skape gode relasjoner og synergier både sammen og med våre partnere.

– Jeg føler faktisk at vi har oppnådd kvantesprang på samarbeid og fokus!

Saken fortsetter under bildet:

Her får Vedum Kjøkken og Bad prisen for beste leverandør av synlige produkter til Norsk Rørallianse.

God vekst
NRA kan glede seg over meget god vekst, og tar stadig markedsandeler. Eierselskapene er lojale til avtaler, og graden av lojalitet ligger på hele 95 prosent.

– Samtidig er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Selv om ordrereservene er gode, er det et tøft marked med pressede marginer. Entreprenørene presser rørbransjen på pris, selv om det har vært en generell prisoppgang. Vi må gjøre noe med de rammebetingelsene vi har nå for fremtiden. Bransjen må tjene mer penger, det er for mange som sliter med røde tall i regnskapene. Derfor fokuserer vi på fornyning og utvikling.

Hun påpeker at også rekruttering er en utfordring, og at det er ekstremt viktig med lærlinger for bransjens fremtid. NRA har over 100 lærlinger fordelt på alle eierselskapene, noe Dyb er veldig fornøyd med.
– Vi må bli flinkere til å selge inn vårt fag – som er utrolig spennende og teknisk.

Line er med i styret til” Ingeborg nettverk” – et nettverk for alle kvinner i rørbransjen som ble etablert i 2016 – som har jobbet mye med å markedsføre bransjen, og sier de gjennom det merker at de mange ikke er klar over mulighetene og fortrinnene som finnes.

– Vi må rett og slett bli flinkere til å synliggjøre hvilke karrieremuligheter som ligger i rørbransjen, konkluderer hun.