Grønn Byggallianse og FutureBuilt arrangerte i dag frokostmøte «Bærekraftig liv mellom husene i serien «Slik kan det gjøres».

Slik kan det gjøres: Bærekraftig liv mellom husene

Frokostmøte: Grønn Byggallianse - FutureBuilt

0

Det sa innleder og rådgiver i Grønn Byggallianse, Teresa Ribu under åpningen av gårsdagens frokostmøte med temaet «Bærekraftig liv mellom husene i serien «Slik kan det gjøres» i regi av Grønn Byggallianse og FutureBuilt.

Noe skjedde i Nydalen og bydelen våknet til liv. Bydelen har et yrende liv lørdager og søndager, og det finnes aktiviteter for alle aldre. Avantor har fått til noe i alle kriker og kroker i Nydalen, og det er bevegelse på gateplan.

-I 1994 hadde vi en profilkampanje med følgende «Vi bygger ikke husene for husenes skyld. Vi tar utgangspunkt i menneskene. Så bygger vi rundt dem – og ikke omvendt. Dette tenkte Avantor allerede på tidlig 1990-tallet og det er vi stolte av, sier Øystein Thorup Administrerende direktør i Avantor.

-Energisentralen var Avantors viktigste satsning på 2000-tallet, og i 2014 utvidet vi – og i dag forsyner Avantor alle byggene i Nydalen med 70% fornybar energi. – Vi må skape verdier på en bærekraftig måte og bygge et sted med troverdighet. I dag er det parker der det i sin tid var parkeringsplasser, og vi BREEAM-sertifiserer alle våre bygg. God byutvikling må ha mye av alt, med et godt servicetilbud, og gode sosiale møteplasser som er skapt for alle. Vi trenger aktive første etasjer, slik at det blir attraktivt å bo der.

Det er gjort studier på at hvis vi skal passere en strekning med høye bygninger og glatte fasader så øker hjerterytmen, og vi øker stressnivået vårt i kroppen, mens hvis vi derimot er i områder som har aktivitet på bakkenivå som vi kan relatere oss til, og som har farger vi føler oss vel med, så vil livskvaliteten vår øke.

Rodeo arkitekter har som mål å øke livskvaliteten til den enkelte bruker, og det kollektive samfunnet. Henning Sunde, partner i Rodeo arkitekter forteller om hvordan de som arkitekter planlegger for opplevelser, sanser og tilhørighet på Fornebu Sør, som blir endestasjonen for Fornebubanen.

– Når man skal planlegge byutvikling fra den spede begynnelse bør man ha en solid plan, og vi har lagt til grunn et dokument som vi kaller for «Nærhetsbyen Fornebu Sør. Der står bærekraftig byutvikling i sentrum for planleggingen, og vi tar det vi jobber med: Landskap og sted, Kompakt bystruktur, Mangfold av tilbud, Miljøvennlig mobilitet og Livet mellom husene – og legger det lag på lag og går inn i hvert enkelt tema. Det skal være enkelt å bo og leve miljøvennlig, det skal ligge til rette for deg som bruker, og du skal ha det du trenger et steinkast unna deg. Du skal ikke trenge å eie en bil, for eksempel.