Knut Haugen fra Brekke & Strand, er en av Norges fremste eksperter på lyd i avløp og sanitærinstallasjoner. Han vil holde et innlegg på fagseminaret.

Geberit seminar om lyd og brannproblematikk i bygg

0

Øk din kunnskap om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger. Geberit inviterer til nytt seminar om problematikken rundt lyd- og brann i sanitærsinstallasjoner, denne gang i Tromsø.

Med økt krav til bokomfort er lyddemping viktig, sammen med byggeeffektivitet og brannbeskyttelse i sanitære installasjoner.

– På vårt fagseminar i Tromsø den 18.september blir du oppdatert av ledende eksperter på området. Vi garanterer et høyt faglig nivå og forventer oss erfarings- og kunnskapsutbytte for samtlige deltagere, opplyser Geberit i en pressemelding

Seminaret er gratis, men antall plasser er begrenset, så det er «først til mølla» som gjelder.

Geberit byr på et lett måltid til lunsj.

Program:
11.00 Lunsj
11.30 Velkommen
11.45 Lyd, grenseverdier, feil og erfaringer – støy fra sanitæranlegg og krav
12.45 Hva er en lydmåling?
13.00 Pause
13.15 Avløp og lyd i praksis
– utførelse, design og krav
14.00 Brannsikring – krav, løsninger og produkter
14.45 Oppsummering
15.00 Avslutning

Påmelding her.