Full kontroll gjennom hele prosjektet

Full kontroll gjennom hele prosjektet

Byggtjeneste lanserer ProsjektDok:

0

Byggtjeneste lanserer nå et nytt verktøy for å digitalisere og effektivisere verdikjeden i byggenæringen. ProsjektDok samler og sorterer produktinformasjon og gir entreprenøren full kontroll på produktdata i hele prosjektet livsløp.

Gjennom digital overvåkning av kjøp og leveranser samler ProsjektDok informasjon fra alle leverandører og underentreprenører. Dette gjøres ved hjelp av en nyutviklet Multikanal EDI-komponent.

Basert på brukerkrav
ProsjektDok er utviklet på bakgrunn av en innsiktsstudie hos flere store entreprenører for å sikre at brukerkrav blir oppfylt. Blant annet er det viktig for entreprenørene å enkelt kunne oppfylle lovkrav knyttet til miljø og dokumentasjon sier de i en pressemelding. ProsjektDok gjør det enklere for entreprenøren å levere på kravene til miljø, (BREEAM-NOR), kjemikalier (stoffkartotek/ EcoOnline) og FDV-dokumentasjon.

Full kontroll på produktdataene
Med ProsjektDok har entreprenøren tilgang på kvalitetssikrede produktdata fra produsentene gjennom bransjedatabasene NOBB, EFO og NRF. Handelstransaksjoner og dokumentasjon for varer innen bygg, elektro og VA/VVS samles inn. Byggtjeneste har inngått avtaler med Elektroforeningen (EFO) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og deres medlemmer. EFO og NRF eier og drifter henholdsvis EFO databasen og NRF databasen, mens Byggtjeneste eier NOBB.

Full kontroll på kjemikaliene
ProsjektDok inkluderer et detaljert, lovpålagt stoffkartotek som gir varslinger om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte. Stoffkartoteket oppdateres i sanntid. Verktøyet gir beskjed om behov for risikovurdering og substitusjon. Byggtjeneste bruker sin strategiske partner EcoOnline AS som leverandør for stoffkartoteket.

Full kontroll på BREEAM-NOR
Byggtjenestes ProsjektDok hjelper med å organisere og dokumentere produktene som planlegges brukt i bygget/prosjektet i åtte BREEAM NOR–lister. Dette er verktøykassen for enklere produktplanlegging og -innkjøp, og for sjekk mot kravene som stilles for BREEAM-NOR-sertifisering.

Utviklet sammen med partnere
Byggtjenestes nye storsatsning er resultatet av to års målrettet og grundig utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet: Kruse Smith, Backe Oppland, NCC, EcoOnline , Logiq og Norconsult.