"Kokongen", Vågen videregående skole – spenstig arkitektur som gir god grobunn for alger. Foto: Mycoteam

Fortsatt ledige plasser på nasjonalt fuktseminar

Bygging med prefabrikkerte moduler og utstrakt bruk av massivtre har blitt mer og mer vanlig, også i kombinasjon med et arkitektonisk uttrykk som ofte prioriterer andre hensyn enn fuktsikkerhet.

0

Årets fuktseminar peker på nye eller uvante utfordringer, samt gode prosesser og løsninger for å forebygge at disse utfordringene blir til framtidens byggskader.

– Et annet tema for fuktseminaret er skader, skadeutbedring og forebygging i eksisterende bygninger. Vi vil presentere ferske undersøkelser av om tilstandsrapportene ved boligsalg faktisk holder den nødvendige kvaliteten, og det legges fram forslag til hvordan konfliktnivået kan halveres, skriver arrangørene i en melding.

Blant foredragsholderne på seminaret er Alexander Amsrud (Protector forsikring), Thomas Bartholdsen (Forbrukerrådet), Kristine Nore (Splitkon), Johan Mattson (Mycoteam) og Trond Bøhlerengen (SINTEF).

Seminaret holdes på Meet Ullevaal (tidligere UBC), onsdag 14. mars kl. 8.30-16.00. Påmeldingsfrist er 1. mars.