Anne Tingelstad, fagsjef i Virke ideell og frivillighet.

Fortsatt ikke grønt lys for fagskolene

Virke er skuffet over at det ikke gis grønt lys for studiepoeng

0

Virke er glade for forslaget om ny fagskolelov – som ble avgitt i går – men skuffet over at flertallet i komiteen ikke på nåværende tidspunkt gir grønt lys for at studiepoeng ved en fagskole skal være det samme som studiepoeng gitt i universitets- og høgskolesektoren.
Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget avga i går fram innstilling til ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

– Vi registrerer at flertallet mener det er nødvendig med en gjennomgang av kvalifikasjonsrammeverket før ECTS kan legges til grunn, og mener flertallet på denne måten ikke stoler på at innholdet i fagskoleutdanningene faktisk gir høyere yrkesfaglig kompetanse, sier fagsjef i Virke ideell og frivillighet, Anne Tingelstad.
Kunstfagskolene får ikke vurdere elevenes talent selv

Videre er Virke glade for at flertallet i komiteen delvis har kommet kunstfagskolene i møte ved at nedre grense for opptak basert på realkompetanse blir 19 år. Men, det samme flertallet stiller i praksis strengere krav til opptak for kunstfagskoler enn for opptak ved kunstutdanninger ved høyskoler og universiteter, ved at departementet skal fastsette i forskrift hvilke kunstfaglige utdanninger- og hvor mange elever unntaksordningen skal gjelde.

– De fleste kunststudenter i høyere utdanning går fagskole før de går høyere kunstfaglig utdanning og det er synd at kunstfagskolene ikke blir vist tillit til å vurdere elevenes talent for sine fag selv, sier Tingelstad Wøien.

Stortinget skal vedta saken i Stortinget den 24.mai.