Illsutrasjonsfoto: Papirbredden 3. Foto: Entra ASA

Forslag til endring i energiforsyningskravet til bygninger over 1000 m2

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav.

0

Forslaget gjelder endring i § 14-4 andre ledd.

Nye energikrav trådte i kraft 1.1.2016 med ett års overgangstid til 1.1.2017. Stortinget har ved flere anledninger drøftet om dagens krav i tilstrekkelig grad sikrer energifleksibel oppvarming, og fattet 10. mai 2016 to anmodningsvedtak.

Denne høringen følger opp disse vedtakene.

Konkret foreslås det å skjerpe kravet til energifleksible varmesystemer. Forslaget sikrer i større grad energifleksibel oppvarming i store bygg, noe som gir økt fleksibilitet i energisystemet og for byggeier.

Høringsfristen er 20.04.2018

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com