Odd Skriden, produktsjef tekniske produkter hos Geberit AS, mener TEK er et minimumskrav til et bygg, og at kvaliteten blir høyere ved å følge også Våtromsnormen fra SINTEF når det gjelder installasjon av innbygningsisterner.

– Vi har fokus på egne produkter!

Geberit svarer på påstandene fra TECE Norge:

0

– Våre selgere snakker ikke om andre produkter enn våre egne i møte med kundene! Det sier Odd Skriden, produktsjef tekniske produkter hos Geberit AS.

– Våre selgere presenterer Duofix TEK innbygningsisterne som en løsning som ivaretar krav fra DiBK (TEK) og oppfyller normen til Sintef Byggforsk; Våtromsnormen.

TEK er, tross alt, kun minimumskrav til et bygg og med Våtromsnormen som en spesifikk detalj for baderommet i tillegg, vil man kunne få en langt høyere kvalitet.

Les også: – Vår sisterne med Sealingbag er godkjent for å installere!
Les også: – Vet Skriden egentlig hva egne selgere forteller?

– Entreprenører benytter våtromsnormen i langt høyere grad i dag enn tidligere, det fremstår som et kvalitetsstempel på byggets baderom, hevder  han.

Kun om sikring
Skriden påpeker at TEK kun snakker om sikring av installasjoner og synliggjøring av lekkasjevann, mens Sintef Byggforsk,Våtromsnormen, snakker om enkel uskiftbarhet av sisternen fra det rommet den er plassert.

– Det vil si i front. Selv dette oppfyller vi på en enkel måte, sier han og viser til vedlagt illustrasjon.

Saken fortsetter under illustrasjonen:

Ivaretar begge
– Geberit har, med sin nye Duofix TEK, laget en løsning som ivaretar kravet fra både TEK og normen fra Sintef Byggforsk, Våtromsnormen.

Vår løsning er også eneste innbyggingssisterne som har en  godkjent ETAG 22, Annex F-test. Den testen viser at sisternen er en tett løsning mot membranen.

– Vi har også, med Duofix TEK, laget en sikring av skyllestussene til skylle- og avløpsvann, sier Skriden.

Ikke ytterligere kommentarer
For å få mer konkrete svar på TECE Norge sine påstander, ba vi Geberit om en ytterligere kommentar til følgende utsagn fra konkurrenten:

”Geberit bruker bevisst ordlyden i markedsføringen for å så tvil om lovligheten i TECEs sisterneløsninger”

 ”Geberits selgere bruker argumenterer med kunder om at TECEs produkter ikke er lovlige.” Kan dere avkrefte det?

”Konkurrenten har fulgt opp disse ryktene ved å hevde  at deres løsning ”oppfyller i tillegg kravene fra SINTEF Byggforsk/Våtromsnormen om at sisternen skal være lett utskiftbar fra rommet der den er plassert”. At konkurrenten nå har begynt å blande TEK med Våtromsnormen, er etter vår mening meget beklagelig.

”Så langt vi kan se, tilfredsstiller ikke aktørens nye sisterne kravene i Våtromsnormen. Denne beskriver en avtagbar frontplate som går helt ned til gulvet – noe som ikke er tilfelle med deres løsning.” Kommentar til det? Har TECE misforstått ordlyden i Våtromsnormen?

– Vi har ingen ytterligere kommentarer og avslutter saken med det svaret vi allerede har gitt, sier Geberits produktsjef.