Fra venstre ser vi Joakim Arnesen, Salgs- og markedsansvarlig, Tom Hauger, Avdelingsleder Prosjekt, og Espen Yssenmoen, Prosjektleder i Flow Meisingset VVS AS.

FLOW Meisingset VVS fikk VVS-kontrakt ved Munch Brygge

BundeBygg AS bygger nytt boligprosjekt med 156 leiligheter fordelt på fire bygg i Bjørvika. FLOW Meisingset VVS AS er kontrahert som foretrukket VVS leverandør til prosjektet.

0

– Med Munch Brygge har vi høye ambisjoner for arkitektur og miljø. Lund + Slaatto Arkitekter har tegnet et prosjekt som er krevende å oppføre innenfor ansvarlige økonomiske rammer og med lavt klimagassutslipp. Det har derfor vært naturlig å velge en samspillsmodell med åpen økonomi og tett samarbeide mellom byggherre og entreprenør for å sikre et best mulig resultat. Et vellykket samspill forutsetter åpenhet, tillit og felles målforståelse, sier Geir Johnsen, prosjektansvarlig og partner i Stor-Oslo Eiendom i en pressemelding.

Johnsen forteller videre at Stor-Oslo Eiendom har god erfaring med BundeBygg fra tidligere samspill og vi er trygge på at selskapet agerer langsiktig og ansvarlig ovenfor både oss og våre kunder. Vi er også av den tro at det ligger mye positiv energi i folk som trives i sitt virke.

-Vi prioriterte tidlig store ressurser til plan og forprosjekterings fasen, og dette arbeidet har pågått for fullt siden juni måned og vi er nå i full gang med produksjon i alle de fire byggene. Når man legger såpass stor innsats i planverket og detaljeringen av dette, blir det desto mer spennende å ta dette i bruk og se effektene av det et grundig forprosjekt faktisk gir i produksjonsfasen, sier Espen Yssenmoen, prosjektleder fra FLOW Meisingset VVS.

– FLOW Meisingset VVS har et spesielt fokus mot forbedring av prosess og effektivitet, i tillegg ble de ISO 9001:2015 sertifisert på slutten av fjoråret. Bundebygg så raskt at vi hadde en felles interesse av å ha et høyt fokus på effektive og lønnsomme prosesser i hele prosjektets livsløp og i alle verdikjeder, hvor blant annet LEAN arbeidet stod helt sentralt i prosjekt Munch Brygge fra dag en, sier prosjektleder Arild Olsen i BundeBygg AS i pressemeldingen.
– Vi har valgt FLOW Meisingset VVS fordi de har ambisjoner og verdier som harmonerer med våre egne, og vi så raskt likehetstrekk mellom selskapenes verdigrunnlag og fremtidsstrategier.

Bundebygg har i sine visjoner planer om å halvere byggetiden innen 2020, i tillegg til 0 skader og 0 feil.
– I 2020 skal vi ikke behøve å gå overtagelsesbefaringer fordi vi har gjort det riktig første gangen! BundeGruppen har kort og godt bestemt seg for å endre folks syn på sin bransjen, sier Olsen.