På bildet ser vi fra venstre Kjersti Grande, Undervisningsbygg Oslo KF, Energi- og miljøingeniør, Joakim Arnesen, Flow Meisingset VVS, salgs- og markedsansvarlig, og Geir Tunaal, Flow Meisingset VVS, avdelingsleder- drift og vedlikehold.

FLOW Meisingset VVS tildelt rammeavtale med Undervisningsbygg Oslo KF

Flow Meisingset VVS AS ble nylig tildelt rammeavtale om rørleggerarbeid med Undervisningsbygg Oslo KF. I konkurranse med 11 rørleggerbedrifter ble Flow Meisingset VVS valgt som en av fire leverandører med ansvar for en av de totalt fire sonene i Oslo kommune.

0

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Undervisningsbygg Oslo KF er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,3 millioner m2 fordelt på 177 skoler og 750 bygninger.

Rammeavtalen gjelder rørleggerarbeider i forbindelse med akutte utbedringsarbeider, planlagte vedlikeholdsarbeider, årlig ettersyn av varmeanlegg samt kjølemediekretser og isvannskretser, ivaretakelse av væskekvalitet, innregulering og mindre rehabiliteringsprosjekter som Undervisningsbygg gjennomfører mens skolen er i drift.

Rammeavtalen innbefatter også en 24 timers vaktordning for akutte oppdrag, og
vil ha en varighet på to år fra kontraktsinngåelse, med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i ett + ett år på de opprinnelige avtalevilkår.

– Med den erfaring vi har opparbeidet fra drift av offentlige næringsbygg gjennom mange år, ser vi frem til å ta fatt på oppgaven med drift av rørtekniske anlegg på Oslo skolene. Spesielt god erfaring har vi fra varmeteknisk oppgradering med fokus på forbedret energiøkonomi, der vi ser at våre foreslåtte tiltak gir store årlige driftsmessige besparelser for drifter/eier av bygningsmassen,sier Joakim Arnesen, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Meisingset VVS.
– Dette er noen av våre satsningsområder, og vil i tillegg hjelpe oss å bygge ytterligere kompetanse på teknisk bygningsdrift i årene som kommer. Vi takker for tilliten som Undervisningsbygg Oslo KF har vist oss.