Gruppearbeid med deltagere fra FLOW selskapene på Gardermoen sist uke. Foto: FlowGroup

FLOW Group arrangerte sin første anleggsleder samling

Stort fokus på eget kompetanseprogram

0

FLOW Group har gjennomført første samling med sitt nye anleggsleder program. Gruppen samlet anleggsledere fra hele landet til et to dagers egenutviklet kompetanseprogram i regi av FLOW Akademiet på Gardermoen 28.-29. november.

18 deltakere gjennomførte to hektiske dager sammen med kursholderne Fredrik Skogrand FLOW Trøndelag VVS, Tom Hauger, FLOW Meisingset VVS, og Rønnaug Nornes FLOW Group Norge.

– Gjennom foredrag og gruppeoppgaver ble det gjennomgått anleggsleders ansvar og mulighet for å sikre prosjektenes og selskapenes suksess ved blant annet å øke forståelse for kontraktskrav, gjøre ressursplanlegging, forstå prosjekttrekanten (Kost- Tid-Ressurs), gjøre kvalitetssikring av arbeidet, håndtere endringsarbeid i prosjektene m.v. HMS ble tatt opp som en naturlig del av de forskjellige emnene, skriver selskapet i en melding.

Det ble blant annet konkludert med at jo tidligere anleggsleder blir involvert i prosjektet, jo bedre kan han bidra til en god arbeidsutførelse.

– Dette er en del av det strategisk arbeidet med å øke kompetansen på vårt nøkkelpersonell i hele organisasjonen vår, sier Rønnaug Nornes, leder for K-HMS i FLOW Group og ansvarlig for FLOW Akademiet.

– Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Dyktige, engasjerte og pålitelige fagfolk gir gode opplevelser, topp kvalitet, trygghet for gjennomføringen og fornøyde kunder. Vi setter mennesket i sentrum og skaper varige verdier for våre kunder, påpeker alle foredragsholderne.

– I FLOW Akademiet legger vi stor vekt på å fremme våre verdier og våre holdninger. Våre kjerneverdier er kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring tillegger Rønnaug Nornes.

Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Group, understreker viktigheten av å utvikle denne type kompetanse, og roser deltagerne for et stort engasjement og kompetente diskusjoner og bidrag under den intensive anleggsleder samlingen.