På bildet fra venstre: Bente Borgfjord, FLOW Trøndelag VVS, Åse Balstad, FLOW Trøndelag VVS, Laila Kristin Hustveit Jakobsen, Ragnar Svensen AS, Linn Høyvik, FLOW Bjørgvin TEC, Sidsel Meisingset FLOW Meisingset VVS og Rasmus Møller, FLOW Group Norge.

FLOW Akademiet kurser økonomi- og administrasjonsmedarbeidere

Stort fokus på økonomistyring og HMS i prosjektene:

0

FLOW Group Norge involverer hele organisasjonen i sitt kompetanseutviklings-program. Sist uke samlet FLOW Akademiet alle medarbeiderne innen økonomi- og administrasjon til kurs i Oslo. Målsettingen er å styre og påvirke resultatene for selskapene og de enkelte prosjektene, både økonomisk og når det gjelder HMS.

Kurset i Oslo ble holdt av Rasmus Møller, FLOW Group, Thorbjørn Jenssen, Cordel og Rønnaug Nornes, FLOW Group.

I samlingen ble det diskutert hvordan man kan prioritere arbeidsoppgaver for å sikre best mulig resultat, og hvilket mandat man har til dette. I tillegg gjennomgikk Thorbjørn Jenssen regnskapsmodulen i Cordel slik at dette IT-verktøyet kan utnyttes optimalt.

– Vi er svært bevisst på at medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og dette gjelder alle medarbeidere, sier CFO i FLOW Group Rasmus Møller i en pressemelding.
– Økonomi- og administrasjonspersonellet har både kompetanse og mulighet til direkte å påvirke våre resultater, og dette ønsker vi å forsterke. Disse medarbeiderne er ofte alene med denne type arbeid i sitt selskap. Gjennom disse samlingene, skaper vi mulighet for læring på tvers og får etablert et nettverk som er tilgjengelig i hverdagen.

Rønnaug Nornes, som er K-HMS ansvarlig i FLOW Group og ansvarlig for FLOW Akademiet legger til, at FLOW Akademiet, FLOW Group sitt kompetansesenter, skal være en arena for læring som er tilpasset våre partnerselskapers behov og som understøtter og fremmer våre holdninger og kjerneverdier, som er kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring.

Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Group, sier at økonomi- og administrasjonspersonell har kompetanse som må utnyttes og utvikles og at dette arbeidet vil fortsette gjennom FLOW Akademiet og gjennom det interne nettverket.