Steinar Frantzen, driftsleder sykehjem, bakerst er Arne Tandberg, driftsansvarlig barnehager, og foran Nina Mellem (juridisk rådgiver), har vært med på å velge ut de tre rørleggervirksomhetene som får rammeavtaler med Omsorgsbygg de nærmeste årene.

Disse fikk rammeavtaler med Omsorgsbygg

Anbud på røleggertjenester i Oslo:

0

Omsorgsbygg utlyste før ferien anbud på rammeavtaler for rørleggertjenester i Oslo. Nytt i denne utlysningen var at byggherren av helsebygg i Oslo vektet kompetanse og personlig egnethet høyere en pris. Prisen ble verdsatt til kun 35 prosent i det totale anbudet.

Hensikten til er å sikre en effektiv anbudsprosess og at valgte tjenesteleverandør vil prestere som forventet, påpekte Nina Mellem, jurist i Omsorgsbygg i forbindelse med anbudsrunden.

Omsorgsbygg er en av pionerene i byggebransjen på å ta i bruk den nye metodikken som kalles «Prestasjonsinnkjøp» eller BVP (Best Value Procurement). Målet er at man på en effektiv og sikker måte finner fram til den rette tjenesteleverandør – og dermed får mest mulig valuta for pengene.

De tre rørleggervirksomhetene som scoret høyest og ble tildelt kontrakter på rørleggertjenester etter de nye kriteriene var:

Assemblin AS
Håkonrune rør AS
Andresen og Sønn AS

Assemblin AS ble rangert som best, Håkonrune Rør som nest best, og Andresen & Sønn AS på tredjeplass i konkurransen.

Pionerarbeid
Omsorgsbygg tok for første gang i bruk BVP-metoden ved Vollebekk og Munkerud barnehager, hvor man innførte kriteriene «tilleggsverdi» og «personlig egnethet». Disse vektes med til sammen 40 %, mens pris vektes med 35 %. Leverandørens egen beskrivelse av gjennomføring og oppfølging av kontrakten vektes med 25 %.

– I denne rammeavtalen for rørleggertjenester er det første gang vi prøver et par nye kriterier. Kriteriet «tilleggsverdier» er knyttet mot målsettingene vi setter, mens tilbudte arbeidsleders personlige egnethet skal dokumenteres og vurderes skjønnsmessig ved intervju. Selv om denne anskaffelsen ikke regnes 100 % som en BVP-anskaffelse har vi hentet inspirasjon fra BVP-metodikken, forklarer Mellem.

Nye veier
Målet med det personlige intervjuet med tilbudt arbeidsleder er å evaluere «personlig egnethet». Under intervjuet skal arbeidsleder sannsynliggjøre sine evner til å lede gjennom kontraktsperioden. Evalueringsgruppen, som består av 3 personer, skal her diskutere seg fram til en poengsum pr serviceleder.

– Intervjuet omhandler ikke økonomi. Spørsmålene kan gjerne være tekniske, men her ser vi etter lederskap, selvstendighet, gjennomføringsevne, samarbeidsevne, osv. De personlige evnene hos leder er viktige her og ikke firmaets, utdyper Mellem.

Innen BVP-metodikk vektes pris som regel alltid lavere enn det som har vært vanlig. Ved å få inn leverandører som holder god kvalitet har erfaring vist at sluttproduktet også vil ha en korrekt og rimelig pris. Ved kun å vekte timepris risikerer man at selv om de tilbudte prisene er lavere på vei inn i konkurransen, kan sluttsummen bli høyere dersom kvaliteten ikke er tilstrekkelig.

– I denne konkurransen teller kvalitet mer enn pris, og derfor er pris vektet 35 %. Det er en vanskelig balansegang å finne det optimale skjæringspunktet mellom pris og kvalitet, men vi jobber stadig for å bli gode på dette, forteller Mellem.