Forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk kan fortelle at det er mange feilmonteringer som er årsaken til at det er presisert i Våtromsnormen at sisternen skal være lett utskiftbar i rommet der den er montert.

– Mange feilmonteringer er årsak til presiseringen om innebygde sisterner i Våtromsnormen

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum:

0

Høsten 2015 ble det gjort en presisering i Byggebransjens våtromsnorm som omhandler innebygde sisterner om at den skal være lett utskiftbar fra ”rommet den er plassert i”. En ordlyd som har skapt sterke reaksjoner fra TECE Norge, som er forhandler av sisterne med tilgang fra baksiden – via luke i tilstøtende rom. – Endringen fant sted som følge at mange feilmonteringer av sisterner som krever luke på bakveggen, forklarer forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk

VVSForum har gjennom flere artikler beskrevet disputten mellom TECE Norge og Geberit, hvor TECE blant annet beskylder konkurrenten for bevisst å drive misvisende og feil markedsføring av innebygde sisterneløsninger. Bakgrunnen er at TECEs løsning for lett tilgjengelig for utskifting dersom feil skulle oppstå betinger at det skjer via en luke i tilstøtende rom, mens Geberits nye produkt kan skiftes fra framsiden.

Føringer fra SINTEF
I stridens kjerne, ligger blant annet den nevnte presiseringen fra SINTEF Byggforsk, som TECE mener Geberit bruker feilaktig i sin markedsføring for å antyde at TECEs løsning ikke er tillatt. Bedriften er også hoderystende  til at SINTEF Byggforsk har gjort denne presiseringen, mens det i TEK står at sisternen skal være ”lett utskiftbar” uten nærmere beskrivelse av hvor og hvordan.

TECE mener SINTEF Byggforsk med det påvirker markedet i deres disfavør.

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk, kan bekrefte at ordlyden om lett tilgjengelighet for utskifting ble endret i 2015, og gir følgende uttalelse om bakgrunnen:

– BVN-anvisning 42.410 “Innbygningssisterner for klosett” ble utgitt første gang  i 2008. Den første utgaven hadde ingen beskrivelse av, eller ga noen åpning for at WC-sisternen kunne skiftes via en luke på bakveggen, fordi den typen produkter ikke var på markedet på det tidspunktet. Ved revisjon av BVN 42.410 i 2015 hadde det begynt å komme WC-sisterner som krevde luke på bakveggen for å ivareta krav til utskiftbarhet. I praksis viste det seg at mange av disse sisternene ble feilmontert på yttervegg, brannvegg eller at det ikke var ønskelig med luke i tilstøtende rom .

– Våtromsnormen, som er en frivillig norm, har som målsetting å ivareta byggeforskriftens krav på en god måte, valgte derfor å legge til ordlyden ” fra rommet der den er plassert” for å unngå at kravet til utskiftbarhet ble oversett.

Straffer produsenten?
 – Om presiseringen i Våtromsnormen skyldes mange feilmonteringer, straffer dere da ikke produsenten for at montøren gjør en for dårlig jobb?

– Det er produsentens ansvar å informere om korrekt montering av eget produkt. Montøren skal følge monteringsanvisningen, og sørge for at utførelsen er i henhold til funksjonskravene i TEK.

– Navnet SINTEF blir brukt i annonsering fra Geberits nye sisterneløsning, som TECE hevder er feilinformasjon. Er denne annonseteksten godkjent av dere, evnt om ikke; kommer dere til å se nærmere på den? 

– Uten å beskrive hvordan vi vil følge opp denne saken, kan jeg på generell basis si at vi følger opp all markedsføring som involverer SINTEFs navn eller logo på en måte som vi ikke kan stå inne for, svarer Fiskum.

Han vil ellers ikke uttale seg om striden mellom Geberit og TECE Norge. Heller ikke ordvekslingen de har hatt med sistnevnte knyttet til innebygde sisterner om hvorfor TECE ikke har fått opprettholdt Teknisk Godkjennelse (TG) for sin sisterneløsning.

Tillater ikke løsningen
I et skriv fra SINTEF Byggforsk  til TECE Norge datert 31.05.2016, signert Jan-Erik Fiskum og forskningssjef Anders Fylling, kan vi lese følgende:

”Fram til nå har vi akseptert at krav til utskiftbarhet kan ivaretas med en enkel tilgang via luke i tilstøtende rom. Ved fornyelse av TG for innbygningssisterner ønsker vi ikke å videreføre denne løsningen. Grunnen til vår beslutning er at det i norske leiligheter og hus ikke er vanlig at tilstøtende rom har vegger som tillater denne praksisen. SINTEF Byggforsk ønsker ikke å legitimere en løsning man kun unntaksvis kan benyttes”.

”Det betyr at TECE Norge for å opprettholde SINTEF Teknisk Godkjenning 20130 etter planlagt revisjon 01.04.2017 må finne en løsning som gjør det mulig å bytte sisterne fra våtrommet der den er plassert”.

Veldig uenig
Det hører med til historien at TECE Norge har vært svært uenig i denne  konklusjonen og har lenge etterspurt begrunnelse og dokumentasjon på påstandene – uten å ha fått det.

Vi vet også at TECE sendte en henvendelse til SINTEF Byggforsk 22. august i år angående striden om konkurrentens markedsføring, og til tross for flere purringer ennå ikke har fått svar (per 2. oktober). Også det har skapt frustrasjon hos avsenderen.

Det siste ordet i denne striden er med andre ord ikke sagt!