Illustrasjonsfoto, fra BIM-utdannerlsen ved Fagskolen Oslo Akershus,. Foto: VVSforum/Per Henriksen

Fagskolene blir høyere yrkesfaglig utdanning

ONF er fornøyd med innstilling

0

Stortingets utdanningskomité har levert sin innstilling til ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) mener loven er et viktig steg på veien mot at fagskolestudenter skal likestilles med universitets- og høyskolestudenter.

– Med dette lovforslaget slås det fast en gang for alle at fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning, og at fagskolen ligger på nivå over videregående opplæring. Det er en viktig anerkjennelse av fagskolen som utdanningsvei, sier fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid.

Styrker studentenes rettigheter
Lovforslaget innebærer en styrking av studentenes rettigheter på flere områder. Kravene til studiekvalitet skjerpes, og studentenes rett til å opprette studentorgan som kan representere dem i viktige saker blir lovfestet. I tillegg får fagskolene rett til å bli medlem av studentsamskipnad.

Studiepoeng
Med den nye loven skal dagens fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Når loven trer i kraft i juli får også tidligere fagskolestudenter mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom.

– Vi er glade for at fagskolestudier skal gi uttelling i studiepoeng, som gjør det lettere for fagskolestudenter å synliggjøre sin kompetanse i arbeidslivet, sier Blaalid. Han oppfordrer alle studenter som fullfører sin utdanning før 1. juli i år til å be fagskolene utstede nye vitnemål med studiepoeng, sier Blaalid.

Etter press fra en samlet fagskolesektor valgte stortingspolitikerne å ta inn nye gradstitler for fagskoleutdanning i loven. Det betyr at fagskoleutdanninger på et år eller mer nå vil gi fagskolegrad, mens toårig fagskoleutdanning vil gi høyere fagskolegrad.