Illustrasjon

Endringer i fall-kravene i Byggebransjens våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm har gjort endringer i BVN-blad 30.100:

0

– Fagrådet for våtrom og SINTEF Byggforsk jobber kontinuerlig med å videreutvikle løsningene i Byggebransjens våtromsnorm, sier daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Karlsen.

I den forbindelse er det nå gjort endringer i fall-bladet, BVN-blad 30.100 – som omhandler fall-forhold. Endringene i dette bladet går i hovedsak ut på:

  • Fallkrav min. 1:50 på skjulte flater er fjernet.
  • Fallkrav min. 1:50 rundt sluk er forandret. Radius er endret fra min. 0,8 m til 0,3 m. (Radius min. 0,8 m for dusj er opprettholdt.)
  • For vaskerom er fall-kravet satt til minimum 1:100 på hele gulvet.

Dette er bakgrunnen for endringene i 30.100:

SINTEF Byggforsk og Fagrådet for våtrom har forsket på begrepet «tilstrekkelig fall» med tilhørende praktisk prøving. Dette også satt i sammenheng med gulv-fliser i storformat. Fall minimum. 1:100 vil være tilstrekkelig for at vannsøl utenfor dusjnisjen sakte, men sikkert finner veien mot sluket, og er tilstrekkelig for avrenning av lekkasjevann. Minimum 1:50 ser vi på fortsatt som nødvendig i regulære dusjområder for å sikre god og rask avrenning.

For vaskerom – hvor det ikke er tiltenkt fritt vann (dusjing) i daglig bruk – vil fall 1:100 være tilstrekkelig for å opprettholde lekkasjesikkerheten som det primære.

I alle tilfeller er høydeforskjellen mellom topp slukrist og membran ved døra opprettholdt som minimum 25 mm.