Direktør Forvaltning i Caverion Norge, Roar Andersen er godt fornøyd med fjoråret og starten på 2018 har også vært bra for selskapets del.

-En viktig del av vår strategi er digitalisering og BIM

Roar Andersen, Caverion Norge:

0

Caverion Norge er godt fornøyd med situasjonen. 2017 ble nemlig et bra år og selskapet opplever at det er skikkelig god fart i både service- og vedlikeholdsmarkedet.

-Vi er i veldig god utvikling og er godt fornøyd med 2017. Vi har flere spennende prosjekter som kommer til utførelse i år, opplyser direktør forretningsutvikling i Caverion Norge, Roar Andersen til www.vvsforum.no

Litt tregt Rogaland
Det går fortsatt litt tregt når det gjelder prosjektutvikling i Rogaland, men Caverion Norge har tilpasset organisasjonen og håpet er nå at det blir en noe større aktivitetsvekst i området etter hvert.

-Starten på 2018 har for øvrig vært bra og er optimister, fastslår Andersen.

Caverion har nylig lansert ny strategi under «rigget for vekst». Strategien gjelder i første omgang fram til 2020. Av de 12 landene som Caverion-konsernet er representert, er Norge ett av de landene som har best forutsetninger for å vokse.

Robust organisasjon
Caverion-direktøren påpeker at selskapet de siste årene har bygget en mer robust prosjektorganisasjon og følgelig er man godt rustet til å levere de virkelig store prosjektene tilsvarende Farriseide og Nasjonalmuseet. Isolert sett har prosjektene kontraktsverdier på godt over 350 millioner kroner.

Digitale verktøy
-Vi har også utviklet oss videre i bruk av digitale verktøy og arbeidsmetoder. BIM blir for eksempel en mer og mer vanlig plattform å jobbe på i prosjektene. En viktig faktor knyttet til BIM, er at dette ikke bare er et prosjekteringsverktøy for å redusere feilkilder mellom fagområdene i gjennomførte prosjekter. De to siste årene har vi jobbet BIM-live i flere prosjekter, hvor BIM også har blitt benyttet fortløpende til å dokumentere ferdigstillelse av enkeltelementer i prosjektene både når det gjelder dokumenter og bilder.

-Kan dere få nytte av BIM-arbeidet i ettertid også?
-Ja, utvilsomt. Utstrakt bruk av BIM legger til rette for å benytte dataene til å sikre god teknisk service og drift på et senere tidspunkt. BIM er med på å skape større grad av forutsigbarhet, noe som igjen vil kunne bidra til et mer effektivt vedlikehold av anleggene i ettertid.

Energiforbruket viktig
I fjor ble service- og vedlikeholdsprogrammet Caverion Condition Control lansert. Dette er en løsning som trådløst kan monitorere tilstanden i et bygg. All nødvendig data fra bygget logges via Caverions kontrollrom, som igjen genererer rapporter som har hovedfokus på å synliggjøre tiltak for å optimalisere driften av bygget. En vesentlig faktor knyttet til dette, er selvfølgelig energiforbruk. Fortsatt mener Caverion at det er et stort potensial for byggeiere og brukere til å redusere energiforbruket.

-Ofte bør ikke tiltakene være store og kostbare. Spart energi er sparte penger, understreker Roar Andersen.

Rådgiver og gjennomfører
Som et viktig element knyttet til nettopp energi, har Caverion jobbet systematisk med å øke ressurser og kompetanse innen energibesparelser. I tillegg til å være en teknisk totalleverandør, er Caverion også en energientreprenør.

-Hva betyr det i praksis?

-Det betyr at vi i tillegg til å være rådgivere også kan tilby gjennomføring av energiprosjekter, der vi gir garantier for besparelser og nedbatelingstid. Det gir våre kunder trygghet for at vi ikke bare finner forbedringsmulighetene, men også synligjør verdiene av disse. Vi påser da i tillegg at tiltakene blir gjennomført og fulgt opp.