– Her har det ikke vært noen klager på varme innvendig i sommer; de har kjøling via gulvet, sier Fredrik Dale Enberg i Omsorgsbygg om Lia barnehage.

Ekstremt energieffektiv kjøling i barnehage

Effektbehovet skal ende på ca 10 W/m2:

0

– Dette prosjektet viser at man kan kjøle ekstremt energieffektivt, sier teknisk koordinator Flemming Idsøe i Omsorgsbygg om Lia barnehage.

Til tross for at året sommer var «forferdelig varm» med mye sol, slik Idsøe beskriver den, var temperaturen i barnehagen behagelig.

– Inneklimaet har overgått forventningene, spesielt temperaturmessig. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger som tyder på at folk synes det var for varmt, opplyser han. Mange andre av Omsorgsbygg sine barnehager hadde derimot problemer med varme i sommer, opplyser driftsansvarlig Fredrik Dale Enberg.

– Andre barnehager har ikke kjøling, men her er det svaling via gulvet, poengterer han.

Vellykket gulvsvaling
Lia barnehage ligger på Ellingsrud i Oslo, og ble tatt i bruk i januar i år. Det er en av flere piloter i LowEx, et forskningsprosjekt hvor målet er å utvikle løsninger som gir lavt behov for levert energi til oppvarming og kjøling. For barnehagen er beregnet energibehov om lag 1/3 av en passivhusbarnehage. Tre energibrønner på 280 m dybde og en 16 kW frekvensstyrt bergvarmepumpe forsyner termoaktive betongdekker (TABS) i gulvene med varme eller «svaling». Turtemperaturen er da 19 til 20 °C.

– Gulvsvaling har fungert utrolig bra, i kombinasjon med eksponert betong som er med på å utjevne gjennom døgnet, sier Idsøe. Kollega Enberg poengterer at barnehagen får mye soltilskudd siden den ligger fint til på en høyde, med sol fra to sider fra morgenen av.

– Det er absolutt verdt å ha mulighet for kjøling, poengterer han.

– Strengt tatt gratis kjøling
Idsøe mener prosjektet viser at det er mulig å kjøle ekstremt energieffektivt: Den eneste energien som trengs, er til sirkulasjonspumper. Foreløpige data bekrefter at konseptet er energigjerrig.

– Etter innjustering går pumpene slik vi hadde forutsatt, med en effektfaktor på 50. De bruker bare 25 W, så strengt tatt har du gratis kjøling, sier Tor Helge Dokka, prosjektleder for LowEx og sjefrådgiver i Skanska Teknikk. Energidataene for bygget er foreløpig ikke presise nok til å konkludere om overordnet energibruk stemmer med beregningene.
– Men de indikerer at vi ikke ligger så veldig langt unna det vi hadde forutsatt, opplyser Dokka. Det betyr noen få kWh over beregnet behov. Forskningsprosjektet skal følge tettere med på energibruken framover.

Trenger kjøling
I utgangspunktet skulle ikke barnehagen ha utvendig solskjerming. Tanken var å få mest mulig solenergi inn om sommeren for å lade energibrønnene maksimalt, mens innvendig solskjerming skulle håndtere blending.

– Det ble et kompromiss med utvending solskjerming som går halvveis ned, og som kan overstyres, forklarer Idsøe.  Han vil gjerne droppe utvendig solavskjerming i nye prosjekter, litt avhengig av type bygg.

– På et sykehjem er for eksempel utvendig solavskjerming som styres av været veldig lite egnet for beboerne. De ønsker å sitte og se ut, men idet sola kommer, får de ikke det lenger, poengterer Idsøe. Han er overbevist om at det finnes bedre løsninger for solavskjerming – men det fjerner uansett ikke behovet for kjøling.

– Vi ser jo at det blir for varmt i barnehagene våre. Du kan ha så mye solavskjerming du bare vil, men temperatur er et problem. Jeg er superfan av kjøling, men man må selvfølgelig gjøre det riktig, understreker Idsøe.

Kjempepotensial for lavt effektbehov
Selv om energibruken ser ut til å bli veldig lav, er Dokka vel så opptatt av effektbehovet i barnehagen. Ut fra beregninger i forkant skal effektbehovet ende på ca 10 W/m2.

– Her har vi rimelig gode tall, og det ser ut til at vi oppnår tilnærmet samme effektreduksjon som forutsatt. At vi nå har målt noe i nærheten av det er veldig interessant, og kanskje det vi er mest fornøyd med, sier Dokka. Effektkurver er nesten flate i fyringssesongen, uten de store toppene som er typisk for mange bygg når maks oppvarming slår inn.

– Det viser at det er et kjempepotensial med denne typen konsept, mener Dokka.

Tilluftsventiler gang paradis

Barnehagen har behovsstyrt fortrengningsventilasjon med lav SFP.

Lia barnehage ute

Prosjektering og planlegging har kostet litt mer for Lia barnehage, men selve bygget er litt billigere. – Med litt slankere yttervegger og enklere tekniske systemer blir bygget litt billigere enn tykke vegger og mer «leamikk», forklarer Flemming Idsøe.

FAKTA om Lia barnehage
Barnehagen er på 1580 m2 bruksareal, har ti avdelinger og ligger på Ellingsrud i Oslo. Bygningskroppen er godt isolert, har lavt lekkasjetall, (0,29), gode kuldebroløsninger og passivhusvinduer.
Energikonsept:

  • Tre energibrønner på 280 m dybde
  • 16 kW frekvensstyrt varmepumpe (NIBE) som leverer romvarme og varmt tappevann
    • Turtemperatur oppvarming: normalt 1 til 2 °C over innetemperatur, opp til ca 28 °C ved -20 °C (dimensjonerende utetemperatur)
    • Turtemperatur for gulvsvaling: 19 til 20 °C
  • Termoaktive betongdekker (TABS)
  • Behovsstyrt fortrengningsventilasjon med lav SFP
  • Behovsstyrt LED-belysning med dagslysjustering
  • Ca 150 m2 solceller på flatt tak, og med batteripakke som har kapasitet på 40,8 kWh.