Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, forteller til VVSforum at flere entreprenør og leverandører i noen regioner melder at konfliktnivået har økt. Derfor ønsker EBA igjen å sette problemstillingen på dagsorden.

EBA kartlegger omfanget av avvik fra NS-kontrakter

Konfliktnivået har økt - EBA ønsker å sette problemstillingen på dagsorden igjen:

0

Gode relasjoner mellom hovedentreprenører og underentreprenører er en forutsetning for vellykkede prosjekter. Debatten om avvik fra NS-kontrakter handler om grunnleggende respekt mellom partene i byggenæringen. Nå ønsker EBA igjen å sette problemstillingen på dagsorden.

– NS er en kjent standard og fremforhandlet av partene. EBA anbefaler alltid bruk av NS mest mulig uendret og jobber kontinuerlig med dette, også i forhold til entreprenør og deres kontraktsmedhjelpere, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA –  Entreprenørforeningen for Bygg og anlegg.

Les: Avvik fra NS-kontrakter skaper konflikter mellom hoved- og rørentreprenører

Hun mener en hel bransje står bak arbeidet med å redusere avvikene.

– I den grad bedriftene har avvik eller tillegg til NS kan det bero på bedriftsspesifikke behov eller forretningsmodeller, men igjen anbefaler EBA bruk av NS mest mulig uendret. En samlet bransje har vært tydelig på at vi ikke ønsker NTK kontrakter som BaneNor benytter på sine store prosjekter. Her brukes en NTK som består av betydelige endringer og tilpasninger som vi mener er svært uheldig, i tillegg til at den heller ikke har egnede underentreprisekontrakter, sier Sandberg.

Les: Håper RørNorge endrer holdning og står opp for rørbransjens interesser
Les: – Rørentreprenørene Norge forenkler problemstillingen rundt NS-kontrakter

Kartlegger avvikene
Nå gjennomfører foreningen en undersøkelse blant medlemmer for å kartlegge bruk av NS og avvik fra standarden.

– Vi har nå en intern prosess på dette med konsernadvokatene i bedriftene og dialog med blant annet Nelfo og Rørentreprenørene. Vi skal i løpet av mai ha et felles møte med disse og noen av håndverkerbransjene om temaet, sier hun.

Les: RørNorge vil rydde opp i avvikene i NS-kontrakter

Hun mener dette er en problemstilling hele bransjen må jobbe med kontinuerlig.

– Det er opplagt ikke produktivt eller verdiskapende når konfliktnivået øker, ofte som en konsekvens av fokus på laveste pris med påfølgende pressede marginer. Siden både flere entreprenør og leverandører i noen regioner melder om at dette er krevende og at konfliktnivået har økt ønsker EBA igjen å sette problemstillingen på dagsorden, avslutter Sandberg.