Illustrasjonsfoto:

Dokumentasjonskravene bidrar til bedre kvalitet

Et flertall av de spurte vurderer at kravene som stilles til dokumentasjon i byggesaker bidrar til bedre kvalitet i byggverk og er nødvendige for å påvise at kravene i byggereglene er oppfylt. Det kommer frem i en evaluering utført av Multiconsult og Analyse & Strategi på oppdrag for DiBK.

0

Svarene er gitt i en evaluering der kravene, hvordan de etterleves og hvilken effekt kravene har for å oppnå kvalitet i byggverk, er undersøkt.

Evalueringen bygger på en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer hos aktører i byggenæringen, inklusive tiltakshavere, ansvarlige foretak, lokale bygningsmyndigheter og andre mottakere eller brukere av dokumentasjonen.

Positiv holdning til dokumentasjonskravene

Rapporten konkluderer med at det stort sett er en positiv holdning til kravene som stilles til dokumentasjon.

Jevnt over vurderer de ansvarlige foretakene at kravene som stilles til dokumentasjon er tydelige i alle faser. Et flertall av de ansvarlige foretakene vurderer det også slik at kravene som stilles til dokumentasjon i byggesaker er nødvendige for å påvise at krav i byggereglene er oppfylt og at dokumentasjonen i byggesaker bidrar til bedre kvalitet i byggverk.

Oppfattes som omfattende for mindre prosjekter

Rapporten konkluderer med at kapittel 2 i TEK17 representerer en forbedring sammenliknet med TEK10, med klarere begrepsdefinisjoner.

Rapporten skiller imidlertid noe mellom store og små prosjekter der det er en oppfatning at kravene til dokumentasjon er for omfattende for små prosjekter.

Kan gi grunnlag for endringer

Direktoratet for byggkvalitet vil gå nøye gjennom funnene i rapporten og vurdere om det er grunnlag for endringer i dokumentasjonskravene.

Evalueringen er gjort av Multiconsult i samarbeid med Analyse & Strategi, på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com