Eidet omsorgssenter med solfangere og solceller.jpg

Disse tre kan bli Årets Varmepumpekommune 2018

Varmepumpekonferansen 2018:

0

Den ene kommunen har et av landets mest energieffektive omsorgssentre. Den andre gjennomfører EPC-prosjekt. Den tredje har kuttet strømforbruk i kommunale bygg med en tredel. Varmepumper spiller nøkkelrolle hos alle tre.

Etter å ha vurdert en rekke foreslåtte kandidater til Årets Varmepumpekommune 2018, har juryen – Enova og Norsk Varmepumpeforening – nå nominert tre kandidater:

Haram kommune
Kommunen har etablert energiledelse og energioppfølgingssystem i alle kommunale bygg. Haram kommune er i gang med å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i egen bygningsmasse, og vurderer å installere varmepumpe i flere bygninger. Eidet omsorgssenter i Haram kommune var ferdig våren 2017, og er et av landets mest energieffektive omsorgsbygg. Bygget har en varmepumpe med åtte energibrønner, og en svært godt isolert bygningskropp med både solfangere og solceller på taket.

Saken fortsetter under bildet:

Energisentralen, Eidet Omsorgsenter

Se også showcase:
Prosjektet er langt fremme på energieffektivisering både innen teknikk og bygging.

Narvik kommune
Energikostnadene for bygg i Narvik var i 2013 høyere enn hva som er normalt i Kommune-Norge hvor snittet er 100 kr per kvadratmeter. Kommunen vedtok derfor å gjennomføre et større energieffektiviseringsprosjekt i 37 av kommunens bygg i tråd med mål i Klima- og energiplanen. I mange av disse byggene ble det installert varmepumper. På Narvik stadion har kunstgressbanen har siden 2007 vært oppvarmet via vannbåren varme. I 2015 erstattet en varmepumpe en propanbrenner på 1 120 kilowatt.

Røyken kommune
Kommunen reduserte elektrisitetsforbruk i kommunale bygg med 33,6 prosent fra 2007 til 2015. Røyken har lenge vært blant de kommunene i landet som kjøper minst strøm, mye takket være at kommunen har satset stort på energibrønner og varmepumper. Til nå er rådhuset, brannstasjonen, Røykenbadet, tre skoler og to idrettshaller varmet opp med bergvarme. Fossil olje blir ikke lenger brukt til oppvarming i kommunale bygg.

Vinneren kåres på Varmepumpekonferansen 2018 neste uke.