DigiPlex’ datasenter skal varme 10 000 leiligheter i Stockholm

DigiPlex, den nordiske lederen innenfor bærekraftige datasentre, og Stockholm Exergi, Stockholms leverandør av varme og kjøling, har signert en omfattende avtale om gjenbruk av spillvarme.

0

Avtalen er verdens første i sitt slag, hvor et datasenter som allerede er i drift, med et indirekte air-to-air kjølesystem, omstilles til å gjenvinne spillvarmen for bruk i byens fjernvarmesystem. Avtalen medfører at opptil 10 000 moderne leiligheter blir varmet opp datasenteret.

En progressiv datasenterindustri må gjøre det den kan for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Hovedårsaken til dette er at datasentre i dag er ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av energiforbruket.

–  Hver gang vi er på nettet, strømmer en tv-serie eller bruker en skytjeneste, så starter en prosess i et datasenter. Vi som individer bidrar negativt til klimaendringene hvis denne prosessen settes i gang i et datasenter som går på ikke-fornybar energi og i tillegg slipper spillvarmen ut i atmosfæren. Hos DigiPlex er vi veldig stolte av å ta en lederrolle i datasenterindustien på klimafronten ved å bruke spillvarmen fra datasenteret vårt i Stockholm til å varme tusenvis av husstander. Digitalisering må utgjøre et skritt i riktig retning mot en grønnere verden, og dette samarbeidet med Stockholm Exergi er et stort skritt i den retningen. Når disse husstandene surfer på nettet vil de fra nå av indirekte bidra til oppvarmingen av sine egne hjem, sier CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff.

– Avtalen med DigiPlex er en bekreftelse på det gode arbeidet vi gjør for å gjenvinne spillvarme. Partnerskapet med DigiPlex viser at varmegjenvinning til fjernvarmesystemet er kompatibel også med indirekte luftkjøligteknologi. Avtalen representerer et viktig middel for å nå målet om å bruke spillvarmen fra datasentre for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi ønsker å gjøre Stockholm fritt for fossilt brennstoff, og et av målene er at 10 prosent av Stockholms varmebehov skal dekkes av gjenvunnet spillvarme fra datasentre, sier CEO hos Stockholm Exergi, Anders Egelrud.

Nesten nitti prosent av alle bygninger i Stockholm er koblet til fjernvarmenettet. Den svenske hovedstaden er en av få byer i verden hvor storstilt varmegjenbruk fra større datasentre er mulig.

– Digitalisering må gå hånd i hånd med utviklingen av miljøvennlig teknologi. Stockholm er absolutt i førersetet på begge områder, og vi ser derfor på dette samarbeidet som et naturlig steg for byen. Stockholm har et mål om å bli fri fra fossilt brennstoff innen 2040.  Ved å utnytte smarte tekniske løsninger for å få mest mulig synergi mellom gjenvunnet spillvarme fra datasentre og byens varmebehov, tar vi et stort skritt i riktig retning. Jeg er bestemt på å gjøre Stockholm til et knutepunkt for bærekraftige datasentere, sier ordfører i Stockholm, Karin Wanngård.

DigiPlex ønsker å sette standarden for bærekraftige løsninger innen datasenterindustrien. Selskapet representerer den nye generasjonen datasenterleverandører som hjelper foretak med kosteffektive løsninger gjennom sine innovative og miljøvennlige anlegg. DigiPlex driver sine datasentere på utelukkende fornybar energi.

– Bærekraft er kjernen i vårt DNA og gjenbruk av spillvarme er det neste steget i vår bærekraftstrategi. Våre datasentre, med sin prisvinnende luftkjøligteknologi, er allerede svært energieffektivt. Muligheten for å ta i bruk spillsvarmen for å varme husstander og næringsbygg vil hjelpe kunder i å videre redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Ved å jobbe med Stockholm Exergi, bidrar vi til å skape en mer bærekraftig datasenterindustri som kan bidra ytterligere til fremtidens byer og samfunn, konkluderer Eckhoff.