Illustrasjonsbilde

Bygg-, anlegg og eiendomsbransjen bør lære digitalisering av dagligvarebransjen

Bygg21 mener de 10 største entreprenørene i Norge årlig går glipp av rundt 3,5 milliarder:

0

– Milliarder av kroner går tapt i BAE-næringen hvert år grunnet feilleveringer, tapte kolli og forsinkelser. Nå er det på tide at bransjen lærer av de beste, nemlig dagligvarebransjen, mener bransjeansvarlig og digital standardekspert i GS1 Norway, Knut Vala.

Bygg21 har regnet seg frem til at de 10 største entreprenørene i Norge årlig går glipp av rundt 3,5 milliarder kroner på grunn av logistikkfeil og manglende digitale standarder. Mye tyder på at enorme summer kan spares i en bransje som ifølge SSB har tapt stort i effektiviseringsracet sammenliknet med andre bransjer siden år 2000.

Økonomisjef i Gausdal Landhandleri, Per Stubberud Lieng, kjenner seg godt igjen i påstanden om at felles standarder og digitale pakksedler effektiviserer driften i BAE-næringen. Bedriften har i dag en omsetning på 1,4 milliarder kroner i 17 varehus, og har godt over 35000 årlige leveringer håndtert fra bedriftens logistikksenter.

Digitaliseringen av logistikken har ført til en tydelig forenkling av administrative oppgaver, forteller Stubberud Lieng.

– For oss fungerte manuell logistikk opp til en omsetning på mellom 400 og 500 millioner kroner. Etter dette ble avvik, feillasting og forsinkelser dagligdags, og vi kunne bruke fire til fem timer bare på å laste én bil. Takket være digitale rutiner er vi i dag nede i 20 minutter på samme last, sier Stubberud Lieng.

– Vi bruker GS1 standarder, noe som fungerer fint for oss. Det gir oss full oversikt og full sporbarhet i alle ledd fra underleverandør til kunde. Nå ønsker vi at bransjen har et spesielt fokus på pakkseddel, fordi denne er nøkkelen til god logistikk, sier Stubberud Lieng.

Bør lære av dagligvarebransjen

At effektiv digitalisering av BAE-næringen er mulig, er dagens praksis i den norske dagligvarebransjen et godt eksempel på. Selv om det er mye som skiller bransjene er det fortsatt en hel del BAE-næringen kan lære av dagligvarehandelen, mener Chief Operating Officer og dagligvarebransjeansvarlig i GS1 Norway, Knut Vala.

– I dagligvarebransjen er man generelt sett svært flinke til å samarbeide for å standardisere og effektivisere hele bransjen. Det er innført internasjonale standarder og utarbeidet klare retningslinjer for vare- og informasjonsflyten i verdikjeden, noe som skal komme forbrukerne til gode. Elektroniske pakksedler er en viktig del av den elektroniske meldingsutvekslingen (EDI) og i dagligvarehandelen sender hele 53 prosent av leverandørene elektronisk pakkseddel. I volum er andelen nærmere 80 prosent, sier Knut Vala.

– Kolli merkes med GS1 sin unike SSCC kode, som er nøkkelen til nyttig og sporbar informasjon om innhold, leveringssted og leveringstid. Det gir i sin tur raskere varemottak, full sporbarhet, mindre ventetid, færre feil og mer effektiv bruk av ressurser. Dagligvarebransjen er et eksempel på beste praksis, og bør være en ledestjerne for BAE-næringen fremover, sier Knut Vala i GS1 Norway.

Eget digitalt pilotprosjekt

Gausdal Landhandleri gjennomfører nå et pilotprosjekt sammen med programvareaktørene Holte og Logiq, som skal legge til rette for digitalisering av byggeprosessen ved bruk av åpne løsninger og standarder. Dermed kan flere leverandører melde seg på, uansett hvor langt de har kommet i digitaliseringsprosessen.

– Det er mye snakk om digitalisering i bransjen, men fortsatt er det for lite som skjer. Om vi kan synliggjøre at effektivitet og økonomi bedres for alle involverte, tror jeg flere vil ta en aktiv del i den digitale utviklingen. Hele verdikjeden må være med dersom vi skal få god flyt og full utnyttelse i bransjen, avslutter Per Stubberud Lieng.