Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Bravida ønsker høyere lønnsomhet og større andel av Oslo-markedet

Bravida Norge gjør endringer i selskapet for det geografiske området rundt Oslo. Et av tiltakene som gjennomføres er å dele prosjekt- og serviceavdelingen i to ulike regioner. Det mener Bravida skal bidra til større vekst i Oslo-regionen.

0

– Vi tror en rendyrking og fokusering på henholdsvis prosjekt og service i to regioner i Oslo vil gi de beste forutsetningene for å øke veksten, forbedre lønnsomheten og sikre kvaliteten i alle ledd, sier adm.direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

– Oslo-markedet er stort og komplekst og over en liten geografisk utstrekning, og Bravida ønsker å ha en vesentlig større andel og høyere lønnsomhet i dette markedet. Derfor har vi besluttet å gjøre en endring i operasjonell organisering for det geografiske området rundt Oslo.

Flere regioner
Nåværende Region Oslo deles derfor inn i to nye regioner som skal betjene Oslo-markedet: Region Oslo Prosjekt og Region Oslo Service. Det skal tilsettes ny regiondirektør i begge regionene.

Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro fått stor aktivitet i Mjøsregionen og oppretter dermed en ny region, Region Innlandet, som skal fokusere på markedet rett syd, øst og nord for Oslo. Regiondirektør for nåværende Region Oslo, Tore S. Hansen, blir regiondirektør i den nye regionen.

Den nye strukturen trer i kraft ved årsskiftet.