Styreleder Dag Runar Båtvik i Boligprodusentenes Forening

Boligprodusentene støtter nye regler om innleie

Styret i Boligprodusentene Forening roser arbeidet Stortinget har gjort med de nye reglene for innleie av arbeidskraft. – Vi tror dette vil medføre et mer seriøst arbeidsliv, sier styreleder Dag Runar Båtvik.

0

Det skriver Boligprodusentene i en pressemelding.

– Vi fikk en viktig presisering av hva som er fast ansettelse og hvordan arbeidstiden reguleres. Vi støtter også at bare bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft, fortsetter han.

Boligprodusentene vil nå innarbeide de nye reglene i sin profesjonalitets-erklæring alle medlemmer må signere. Vi vil også drive informasjon og opplæring av medlemsbedriftene, avslutter Båtvik.