Illustrasjonsfoto

Boligmappa vant miljøpris

0

Formålet med idékonkurransen var å stimulere kommersielle aktører til å utvikle digitale verktøy som gjør det enklere for boligeiere å ta gode energi- og miljøvalg når de pusser opp.

Ideen «Oppusser´n», som Boligmappa og designbyrået Itch sammen har klekket ut, stimulerer til energi- og miljøvennlige valg ved oppussing og gir samtidig boligen en miljøstatus. Dette gjøres ved at miljøegenskapene ved valgte produkter, løsninger og materialer lagres i Boligmappa, boligens servicehefte, som følger gårds- og bruksnummer. Gode miljøvalg skal da «score» boligen høyere i en tenkt scoringmodell.

– Det er veldig hyggelig å få annerkjennelse fra Direktoratet for byggkvalitet. Det er positivt at de legger til rette for innovasjon og utvikling i byggebransjen. Vi er i en tidlig utviklingsfase av «Oppusser´n», og vil nå se på hvordan vi best kan ta dette videre, sier forretningsutvikler i Boligmappa, Morten Holo.

Som én av tre vinnere får Boligmappa og Itch tildelt 150 000 kroner som kan brukes til å videreutvikle konseptet.

Innovasjon og bærekraft
I Norge finnes over 1,5 millioner boligbygg. Over 77 prosent av husholdningene i Norge eier boligen de bor i.

– Det er stort fokus på innovasjon og bærekraft når det skal bygges nytt. Boligmappa ønsker å bidra til å ivareta og fornye den eksisterende byggemassen. Det er samfunnsøkonomisk å gjøre det enklere for nordmenn å ta vare på boligene sine, sier Holo.

Ett samlested for all informasjon
– Bærekraftige- og miljøvennlige løsninger er etterspurt i den seriøse delen av byggebransjen. Som systemleverandør ønsker vi å tilrettelegge for dette. Vi jobber derfor hele tiden med å utvikle nye idéer og løsninger. Vårt mål er at Boligmappa skal være ett samlested for all teknisk informasjon om en eiendom. Vi ønsker å gjøre det enklere å sikre det som er folks største verdi og gjøre det tryggere å eie bolig, sier Holo.

Om konkurransen
Gjennom en idékonkurranse ønsker Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) å komme i dialog med byggevarehandelen, IKT-leverandører og andre i byggenæringen for å stimulere til at kommersielle aktører utvikler verktøy som kan gjøre det enklere for boligeiere å ta gode energi- og miljøvalg når de pusser opp. I slutten av november kåret en jury tre vinnere som hver får 150 000 kroner i premie. I tillegg til Boligmappa og Itch ble Norse Digital AS i samarbeid med Norges astma og allergiforbund og Bygg og Bevar, og Vendu AS i samarbeid med Norsk Byggtjeneste AS utnevnt til vinnere.