Boligmappa inviterte til debatt om hvordan bransjen kan tilrettelegge for en tryggere bolighandel. adm. dir i Protector Forsikring, Merete C. Bernau, adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, juridisk direktør i Forbrukerrådet, Cecilie A. Oftedahl deltok i paneldebatten.

Boligmappa samlet eiendomsbransjen til debatt

En mer samlet boligbransje kan bidra til en tryggere prosess for alle involverte i en bolighandel. Det var tema da bolig- og eiendomsbransjen møttes til frokostmøte, onsdag 24. oktober.

0

I regi av Boligmappa møttes sentrale aktører i bolig- og eiendomsbransjen til diskusjon om hvordan en samlet bransje kan skape en tilrettelegge for en tryggere bolighandel.

– Formålet med arrangementet var å diskutere hvordan vi sammen kan skape en tryggere og mer transparent bolighandel for boligeiere og -kjøpere, og bransjen. At så mange var tilstede sier noe om viktigheten av å belyse dette temaet, sier markedssjef i Boligmappa, Eirik Vigeland.

Nærmere 150 personer i bolig- og eiendomsbransjen deltok på frokostmøtet som ble avholdt i Oslo.

Tilrettelegger for konflikt
En stor del av frokostmøtet var en debatt mellom adm. dir i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer, Adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten A. Meyer, adm. dir i  Protector forsikring, Merete C. Bernau og juridisk direktør i Forbrukerrådet, Cecilie A. Oftedahl. Partene diskuterte avhendingsloven. Her ble særlig vesentlighetskravet trukket frem. Avhendingsloven regulerer dine rettigheter og plikter når du kjøper bolig.

– Avhendingsloven, slik den er i dag, tilrettelegger for konflikt og høyt tvistenivå mellom kjøper og selger. Det er for lite fokus på god teknisk dokumentasjon. Og med dagens ordning er det heller ikke lett å få kompensasjon hvis man har kjøpt katta i sekken, sier Vigeland.

– De fleste er enig om at det eksisterende lovverket ikke er godt nok. Men, bransjeaktørene har forskjellige tanker om hvordan dette bør løses, sier han.

Behov for mer dokumentasjon
Justisdepartementet har fremlagt forslag til endringer i avhendingsloven. Endringene fremhever viktigheten av god teknisk dokumentasjon. Det skal blant annet ikke lenger være lov å kontraktsfeste at boligen selges «som den er».

Boligmappa.no er en gratis nettjeneste som for alle som eier egen leilighet, hus eller hytte. Boligmappa er boligens servicehefte, som følger gårds- og bruksnummer, noe som gjør dokumentasjon tilgjengelig for både dagens og fremtidige eiere av boligen.