Rannveig R. Landet, direktør i energi og miljø i BNL

BNL: EUs bygningsdirektiv bør implementeres

- Inneklima bør inn i energimerket og energivurdering for yrkesbygg

0

– Vi har felles klimamål med EU og direktivet er ett av flere direktiver som har som formål å nå klimamålene. Mest ønskelig fra vår side er at denne revisjonen innføres i Norge samtidig med den andre revisjonen, fra 2010, som er i EØS-prosess, og ennå ikke er implementert i norsk regelverk, sier Rannveig R. Landet i BNL

Eksisterende bygningsmasse har hovedpotensialet for energieffektivisering og må prioriteres i ny ordning

– Energivurdering av tekniske anlegg er meget viktig for å bidra til energieffektiv drift og at tiltak gjennomføres på anlegg. Det må settes klare krav til fagkompetanse på dem som utfører energivurdering, sier Landet videre og legger til at inneklima bør inn i energimerket og energivurdering for yrkesbygg.

Les høringssvaret her